Zamówienia Sektorowe

L.p.Data
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
Tytuł zamówieniaStatus
zamówienia
104/04/202314/04/2023Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia z monitoringiem i konserwacją systemów alarmowych obiektów ZWiK Sp. z o.o. w Żarach – 3/ZS/2023zakończony
224/03/202307/04/2023Roboty budowlane polegające na bezwykopowym remoncie kanalizacji deszczowej w ul. Artylerzystów w Żarach – znak sprawy 2/ZS/2023zakończony
326/01/202309/02/2023Świadczenie kompleksowych usług pocztowych – 1/ZS/2023zakończony
425/11/202208/12/2022Kompleksowa usługa w zakresie dostawy energii elektrycznej – znak sprawy 10/ZS/2022zakończony
509/11/202218/11/2022Kompleksowa usługa w zakresie dostawy energii elektrycznej – znak sprawy 9/ZS/2022unieważniony
624/10/202203/11/2022Bezgotówkowy zakup paliw płynnych – znak sprawy 8/ZS/2022zakończony
716/09/202227/09/2022Roboty budowlane polegające na bezwykopowym remoncie kanalizacji deszczowej w ul. Artylerzystów w Żarach – znak sprawy 7/ZS/2022zakończony
809/09/202219/09/2022Pełnienie obsługi geodezyjnej robót wykonywanych przez ZWiK Sp. z o.o. na terenie działalności Spółki – znak sprawy 6/ZS/2022zakończony
926/08/202208/09/2022Pełnienie obsługi geodezyjnej robót wykonywanych przez ZWiK Sp. z o.o. na terenie działalności Spółki – znak sprawy 5/ZS/2022unieważniony
1004/07/202215/07/2022Wykonanie otworu wiertniczego – studnia nr 13b ujęcie wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w miejscowości Żary – znak sprawy 3/ZS/2022zakończony
1129/06/202208/07/2022Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 09 02 – osady z klarowania wody – znak sprawy 2/ZS/2022zakończony
1212/01/202225/01/2022Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych i przepompownią ścieków w ul. Osadniczej w Żarach – znak sprawy 1/ZS/2022zakończony
1309/11/202122/11/2021Kompleksowa usługa w zakresie dostawy energii elektrycznej dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. – – znak sprawy 12/ZS/2021zakończony
1403/11/202115/11/2021Roboty budowlane polegające na bezwykopowym remoncie kolektora kanalizacji sanitarnej położonego w ul. Zawiszy Czarnego – znak sprawy: 11/ZS/2021zakończony
1518/10/202103/11/2021Roboty budowlane polegające na bezwykopowym remoncie kolektora kanalizacji sanitarnej położonego w ul. Zawiszy Czarnego – znak sprawy: 10/ZS/2021unieważniony
1608/10/202121/10/2021Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody nr 3 przy Al. Wojska Polskiego w Żarach – znak sprawy 9/ZS/2021zakończony
1723/08/202107/09/2021Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Osadniczej w Żarach – znak sprawy 8/ZS/2021unieważniony
1825/05/202108/06/2021Roboty budowlane polegające na bezwykopowym remoncie kolektora kanalizacji sanitarnej położonego w ul. Armii Krajowej – znak sprawy: 5/ZS/2021zakończony
1924/05/202104/06/2021Sukcesywna realizacja przecisków i przewiertów sterowanych na potrzeby budowy oraz remontów sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych na obszarze działania ZWiK Sp. z o.o. w Żarach – znak sprawy 4/ZS/2021zakończony
2020/04/202127/04/2021Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia z monitoringiem i konserwacją systemów alarmowych obiektów ZWiK Sp. z o.o. w Żarach – 3/ZS/2021zakończony
2131/03/202109/04/2021Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia z monitoringiem i konserwacją systemów alarmowych obiektów ZWiK Sp. z o.o. w Żarach – 2/ZS/2021unieważniony
2222/12/202005/01/2021Wykonanie otworu wiertniczego – studnia nr 7c ujęcie wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w miejscowości Żary – znak sprawy 16/ZS/2020unieważniony
2303/12/202009/12/2020Dostawa nowego samochodu dostawczego typu furgon – znak sprawy 14/ZS/2020zakończony
2429/10/202012/11/2020Kompleksowa usługa w zakresie dostawy energii elektrycznej dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. – znak sprawy 12/ZS/2020zakończony
2509/10/202029/10/2020Bezgotówkowy zakup paliw płynnych – znak sprawy 11/ZS/2020zakończony
2601/07/202028/07/2020Pełnienie obsługi geodezyjnej robót wykonywanych przez ZWiK Sp. z o.o. na terenie działalności Spółki – znak sprawy 8/ZS/2020zakończony
2704/06/202015/06/2020Pełnienie obsługi geodezyjnej robót wykonywanych przez ZWiK Sp. z o.o. na terenie działalności Spółki – znak sprawy 7/ZS/2020unieważniony
2821/05/202002/06/2020Pełnienie obsługi geodezyjnej robót wykonywanych przez ZWiK Sp. z o.o. na terenie działalności Spółki – znak sprawy 6/ZS/2020unieważniony
2929/04/202011/05/2020Sukcesywna dostawa kruszyw – znak sprawy 5/ZS/2020zakończony
3003/04/202016/04/2020Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żołnierskiej – Wyzwolenia – znak sprawy 4/ZS/2020zakończony
3123/03/202006/04/2020Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zgorzeleciej i Fabrycznej w Żarach – znak sprawy 3/ZS/2020zakończony
3213/02/202027/02/2020Roboty budowlane polegające na bezwykopowym remoncie kolektora kanalizacji sanitarnej położonego w ul. Kieleckiej w Żarach wraz z remontem studni kanalizacyjnych – znak sprawy 2/ZS/2020zakończony
3303/12/201912/12/2019Kompleksowa usługa w zakresie dostawy energii elektrycznej dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. – znak sprawy 10/ZS/2019zakończony
3424/10/201906/11/2019Roboty budowlane polegające na remoncie studni kanalizacyjnych zlokalizowanych przy ul. Szpitalnej w Żarach – znak sprawy 9/ZS/2019zakończony
3523/10/201905/11/2019Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pienińskiej w Żarach – znak sprawy 8/ZS/2019zakończony
3619/06/201902/07/2019Sukcesywna realizacja przecisków i przewiertów sterowanych na potrzeby budowy oraz remontów sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych na obszarze działania ZWiK Sp. z o.o. w Żarach – znak sprawy 7/ZS/2019zakończony
3712/06/201925/06/2019Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bohaterów Getta w Żarach – znak sprawy 6/ZS/2019zakończony
3829/05/201918/06/2019Budowa, przebudowa i rozbudowa – sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Staszica w Żarach – znak sprawy 5/ZS/2019zakończony
3915/05/201928/05/2019Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bohaterów Getta w Żarach – znak sprawy 4/ZS/2019unieważniony
4003/04/201916/04/2019Budowa zespołu garażowo – magazynowego z infrastrukturą techniczną na terenie stacji uzdatniania wody w Żarach przy ul. Piastowskiej – znak sprawy 3/ZS/2019zakończony
4112/03/201920/03/2019Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia z monitoringiem i konserwacją systemów alarmowych obiektów ZWiK Sp. z o.o. w Żarach – znak sprawy 2/ZS/2019zakończony
4218/02/201901/03/2019Roboty budowlane polegające na bezwykopowym remoncie kolektora kanalizacji deszczowej położonego w ul. Wapiennejzakończony
4313/12/201819/12/2018Kompleksowa usługa w zakresie dostawy energii elektrycznej – znak sprawy 23/ZS/2018zakończony
4426/11/201805/12/2018Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych – znak sprawy 22/ZS/2018zakończony
4516/11/201828/11/2018Budowa zespołu garażowo – magazynowego z infrastrukturą techniczną na terenie stacji uzdatniania wody w Żarach przy ul. Piastowskiej – znak sprawy 21/ZS/2018unieważniony
4614/11/201827/11/2018Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyzwolenia w Żarach – znak sprawy 20/ZS/2018zakończony
4722/10/201809/11/2018Budowa zespołu garażowo – magazynowego z infrastrukturą techniczną na terenie stacji uzdatniania wody w Żarach przy ul. Piastowskiejunieważniony
4819/10/201830/10/2018Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową skrzyniową typu wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5t – znak sprawy 18/ZS/2018zakończony
4919/10/201830/10/2018Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową skrzyniową typu wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej 7t – znak sprawy 17/ZS/2018zakończony
5005/10/201819/10/2018Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zawiszy Czarnego i Bohaterów Getta w Żarach – znak sprawy 16/ZS/2018zakończony
5110/08/201824/08/2018Roboty budowlane polegające na bezwykopowej renowacji kolektora kanalizacji sanitarnej położonego w ul. Zakopiańskiej, Pocztowej, Okrzei, Malinowej oraz Wieniawskiego w Żarach wraz z remontem studni kanalizacyjnych – znak sprawy 15/ZS/2018zakończony
5226/07/201807/08/2018Dostawa koparko – ładowarki – znak sprawy 14/ZS/2018zakończony
5312/06/201822/06/2018Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lelewela i Sikorskiego w Żarach – znak sprawy 13/ZS/2018zakończony
5422/05/201830/05/2018Pełnienie obsługi geodezyjnej robót wykonywanych przez ZWiK Sp. z o.o. na terenie działalności Spółki – znak sprawy 12/ZS/2018zakończony
5522/05/201805/06/2018Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lelewela i Sikorskiego w Żarach – znak sprawy 11/ZS/2018unieważniony
5615/05/201824/05/2018Sukcesywna dostawa kruszyw – znak sprawy 10/ZS/2018zakończony
5708/05/201821/05/2018Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lelewela i Sikorskiego w Żarach – znak sprawy 9/ZS/2018unieważniony
5824/04/201809/05/2018Pełnienie obsługi geodezyjnej robót wykonywanych przez ZWiK Sp. z o.o. na terenie działalności Spółki – znak sprawy 8/ZS/2018unieważniony
5920/04/201807/05/2018Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyzwolenia w Żarach – znak sprawy 7/ZS/2018zakończony
6017/04/201830/04/2018Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lelewela i Sikorskiego w Żarach – znak sprawy 6/ZS/2018unieważniony
6105/04/201817/04/2018Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyzwolenia w Żarach – znak sprawy 5/ZS/2018unieważniony
6214/03/201822/03/2018PEŁNIENIE OBSŁUGI GEODEZYJNEJ robót wykonywanych przez ZWiK Sp. z o.o. na terenie działalności Spółki, znak sprawy 4/ZS/2018zakończony
6327/02/201807/03/2018PEŁNIENIE OBSŁUGI GEODEZYJNEJ robót wykonywanych przez ZWiK Sp. z o.o. na terenie działalności Spółki, znak sprawy 3/ZS/2018unieważniony
6401/09/201718/09/2017Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych w ul. Leśna – ul. Św. Brata Alberta – ul. Zgorzelecka w Żarach - ETAP I i II znak sprawy 12/ZS/2017zakończony
6531/05/201709/06/2017Sukcesywna realizacja przecisków i przewiertów sterwanych na potrzeby budowy oraz remontów sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych na obszarze działania ZWiK Sp. z o.o. w Żarach, znak sprawy 8/ZS/2017zakończony
6607/06/201709/06/2017Modyfikacja treści SIWZ, znak sprawy 8/ZS/2017zakończony
6705/05/201717/05/2017Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piastowskiej w Żarach, znak sprawy 7/ZS/2017zakończony
6814/04/201728/04/2017Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piastowskiej w Żarachunieważniony
6907/03/201714/03/2017Kompleksowa usługa w zakresie dostawy energii elektrycznejzakończony
7015/03/201722/03/2017Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia z monitoringiem i konserwacją systemów alarmowych obiektów ZWiK Sp. z o.o. w Żarachzakończony
7101/01/201701/01/2017Regulamin udzielania zamówieńogłoszony
image_pdfimage_print

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content