Zamówienia Sektorowe

L.p.Data
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
Tytuł zamówieniaStatus
zamówienia
102/04/202410/04/2024Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia z monitoringiem i konserwacją systemów alarmowych obiektów ZWiK Sp. z o.o. w Żarach – 2/ZS/2024zakończony
209/01/202419/01/2024Świadczenie kompleksowych usług pocztowych – 1/ZS/2024zakończony
324/10/202308/11/2023Kompleksowa usługa w zakresie dostawy energii elektrycznej – znak sprawy 6/ZS/2023zakończony
410/10/202324/10/2023Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – znak sprawy 5/ZS/2023unieważniony
504/04/202314/04/2023Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia z monitoringiem i konserwacją systemów alarmowych obiektów ZWiK Sp. z o.o. w Żarach – 3/ZS/2023zakończony
624/03/202307/04/2023Roboty budowlane polegające na bezwykopowym remoncie kanalizacji deszczowej w ul. Artylerzystów w Żarach – znak sprawy 2/ZS/2023zakończony
726/01/202309/02/2023Świadczenie kompleksowych usług pocztowych – 1/ZS/2023zakończony
825/11/202208/12/2022Kompleksowa usługa w zakresie dostawy energii elektrycznej – znak sprawy 10/ZS/2022zakończony
909/11/202218/11/2022Kompleksowa usługa w zakresie dostawy energii elektrycznej – znak sprawy 9/ZS/2022unieważniony
1024/10/202203/11/2022Bezgotówkowy zakup paliw płynnych – znak sprawy 8/ZS/2022zakończony
1116/09/202227/09/2022Roboty budowlane polegające na bezwykopowym remoncie kanalizacji deszczowej w ul. Artylerzystów w Żarach – znak sprawy 7/ZS/2022zakończony
1209/09/202219/09/2022Pełnienie obsługi geodezyjnej robót wykonywanych przez ZWiK Sp. z o.o. na terenie działalności Spółki – znak sprawy 6/ZS/2022zakończony
1326/08/202208/09/2022Pełnienie obsługi geodezyjnej robót wykonywanych przez ZWiK Sp. z o.o. na terenie działalności Spółki – znak sprawy 5/ZS/2022unieważniony
1404/07/202215/07/2022Wykonanie otworu wiertniczego – studnia nr 13b ujęcie wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w miejscowości Żary – znak sprawy 3/ZS/2022zakończony
1529/06/202208/07/2022Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 09 02 – osady z klarowania wody – znak sprawy 2/ZS/2022zakończony
1612/01/202225/01/2022Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych i przepompownią ścieków w ul. Osadniczej w Żarach – znak sprawy 1/ZS/2022zakończony
1709/11/202122/11/2021Kompleksowa usługa w zakresie dostawy energii elektrycznej dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. – – znak sprawy 12/ZS/2021zakończony
1803/11/202115/11/2021Roboty budowlane polegające na bezwykopowym remoncie kolektora kanalizacji sanitarnej położonego w ul. Zawiszy Czarnego – znak sprawy: 11/ZS/2021zakończony
1918/10/202103/11/2021Roboty budowlane polegające na bezwykopowym remoncie kolektora kanalizacji sanitarnej położonego w ul. Zawiszy Czarnego – znak sprawy: 10/ZS/2021unieważniony
2008/10/202121/10/2021Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody nr 3 przy Al. Wojska Polskiego w Żarach – znak sprawy 9/ZS/2021zakończony
2123/08/202107/09/2021Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Osadniczej w Żarach – znak sprawy 8/ZS/2021unieważniony
2225/05/202108/06/2021Roboty budowlane polegające na bezwykopowym remoncie kolektora kanalizacji sanitarnej położonego w ul. Armii Krajowej – znak sprawy: 5/ZS/2021zakończony
2324/05/202104/06/2021Sukcesywna realizacja przecisków i przewiertów sterowanych na potrzeby budowy oraz remontów sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych na obszarze działania ZWiK Sp. z o.o. w Żarach – znak sprawy 4/ZS/2021zakończony
2420/04/202127/04/2021Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia z monitoringiem i konserwacją systemów alarmowych obiektów ZWiK Sp. z o.o. w Żarach – 3/ZS/2021zakończony
2531/03/202109/04/2021Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia z monitoringiem i konserwacją systemów alarmowych obiektów ZWiK Sp. z o.o. w Żarach – 2/ZS/2021unieważniony
2622/12/202005/01/2021Wykonanie otworu wiertniczego – studnia nr 7c ujęcie wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w miejscowości Żary – znak sprawy 16/ZS/2020unieważniony
2703/12/202009/12/2020Dostawa nowego samochodu dostawczego typu furgon – znak sprawy 14/ZS/2020zakończony
2829/10/202012/11/2020Kompleksowa usługa w zakresie dostawy energii elektrycznej dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. – znak sprawy 12/ZS/2020zakończony
2909/10/202029/10/2020Bezgotówkowy zakup paliw płynnych – znak sprawy 11/ZS/2020zakończony
3001/07/202028/07/2020Pełnienie obsługi geodezyjnej robót wykonywanych przez ZWiK Sp. z o.o. na terenie działalności Spółki – znak sprawy 8/ZS/2020zakończony
3104/06/202015/06/2020Pełnienie obsługi geodezyjnej robót wykonywanych przez ZWiK Sp. z o.o. na terenie działalności Spółki – znak sprawy 7/ZS/2020unieważniony
3221/05/202002/06/2020Pełnienie obsługi geodezyjnej robót wykonywanych przez ZWiK Sp. z o.o. na terenie działalności Spółki – znak sprawy 6/ZS/2020unieważniony
3329/04/202011/05/2020Sukcesywna dostawa kruszyw – znak sprawy 5/ZS/2020zakończony
3403/04/202016/04/2020Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żołnierskiej – Wyzwolenia – znak sprawy 4/ZS/2020zakończony
3523/03/202006/04/2020Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zgorzeleciej i Fabrycznej w Żarach – znak sprawy 3/ZS/2020zakończony
3613/02/202027/02/2020Roboty budowlane polegające na bezwykopowym remoncie kolektora kanalizacji sanitarnej położonego w ul. Kieleckiej w Żarach wraz z remontem studni kanalizacyjnych – znak sprawy 2/ZS/2020zakończony
3703/12/201912/12/2019Kompleksowa usługa w zakresie dostawy energii elektrycznej dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. – znak sprawy 10/ZS/2019zakończony
3824/10/201906/11/2019Roboty budowlane polegające na remoncie studni kanalizacyjnych zlokalizowanych przy ul. Szpitalnej w Żarach – znak sprawy 9/ZS/2019zakończony
3923/10/201905/11/2019Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pienińskiej w Żarach – znak sprawy 8/ZS/2019zakończony
4019/06/201902/07/2019Sukcesywna realizacja przecisków i przewiertów sterowanych na potrzeby budowy oraz remontów sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych na obszarze działania ZWiK Sp. z o.o. w Żarach – znak sprawy 7/ZS/2019zakończony
4112/06/201925/06/2019Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bohaterów Getta w Żarach – znak sprawy 6/ZS/2019zakończony
4229/05/201918/06/2019Budowa, przebudowa i rozbudowa – sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Staszica w Żarach – znak sprawy 5/ZS/2019zakończony
4315/05/201928/05/2019Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bohaterów Getta w Żarach – znak sprawy 4/ZS/2019unieważniony
4403/04/201916/04/2019Budowa zespołu garażowo – magazynowego z infrastrukturą techniczną na terenie stacji uzdatniania wody w Żarach przy ul. Piastowskiej – znak sprawy 3/ZS/2019zakończony
4512/03/201920/03/2019Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia z monitoringiem i konserwacją systemów alarmowych obiektów ZWiK Sp. z o.o. w Żarach – znak sprawy 2/ZS/2019zakończony
4618/02/201901/03/2019Roboty budowlane polegające na bezwykopowym remoncie kolektora kanalizacji deszczowej położonego w ul. Wapiennejzakończony
4713/12/201819/12/2018Kompleksowa usługa w zakresie dostawy energii elektrycznej – znak sprawy 23/ZS/2018zakończony
4826/11/201805/12/2018Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych – znak sprawy 22/ZS/2018zakończony
4916/11/201828/11/2018Budowa zespołu garażowo – magazynowego z infrastrukturą techniczną na terenie stacji uzdatniania wody w Żarach przy ul. Piastowskiej – znak sprawy 21/ZS/2018unieważniony
5014/11/201827/11/2018Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyzwolenia w Żarach – znak sprawy 20/ZS/2018zakończony
5122/10/201809/11/2018Budowa zespołu garażowo – magazynowego z infrastrukturą techniczną na terenie stacji uzdatniania wody w Żarach przy ul. Piastowskiejunieważniony
5219/10/201830/10/2018Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową skrzyniową typu wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5t – znak sprawy 18/ZS/2018zakończony
5319/10/201830/10/2018Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową skrzyniową typu wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej 7t – znak sprawy 17/ZS/2018zakończony
5405/10/201819/10/2018Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zawiszy Czarnego i Bohaterów Getta w Żarach – znak sprawy 16/ZS/2018zakończony
5510/08/201824/08/2018Roboty budowlane polegające na bezwykopowej renowacji kolektora kanalizacji sanitarnej położonego w ul. Zakopiańskiej, Pocztowej, Okrzei, Malinowej oraz Wieniawskiego w Żarach wraz z remontem studni kanalizacyjnych – znak sprawy 15/ZS/2018zakończony
5626/07/201807/08/2018Dostawa koparko – ładowarki – znak sprawy 14/ZS/2018zakończony
5712/06/201822/06/2018Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lelewela i Sikorskiego w Żarach – znak sprawy 13/ZS/2018zakończony
5822/05/201830/05/2018Pełnienie obsługi geodezyjnej robót wykonywanych przez ZWiK Sp. z o.o. na terenie działalności Spółki – znak sprawy 12/ZS/2018zakończony
5922/05/201805/06/2018Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lelewela i Sikorskiego w Żarach – znak sprawy 11/ZS/2018unieważniony
6015/05/201824/05/2018Sukcesywna dostawa kruszyw – znak sprawy 10/ZS/2018zakończony
6108/05/201821/05/2018Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lelewela i Sikorskiego w Żarach – znak sprawy 9/ZS/2018unieważniony
6224/04/201809/05/2018Pełnienie obsługi geodezyjnej robót wykonywanych przez ZWiK Sp. z o.o. na terenie działalności Spółki – znak sprawy 8/ZS/2018unieważniony
6320/04/201807/05/2018Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyzwolenia w Żarach – znak sprawy 7/ZS/2018zakończony
6417/04/201830/04/2018Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lelewela i Sikorskiego w Żarach – znak sprawy 6/ZS/2018unieważniony
6505/04/201817/04/2018Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyzwolenia w Żarach – znak sprawy 5/ZS/2018unieważniony
6614/03/201822/03/2018PEŁNIENIE OBSŁUGI GEODEZYJNEJ robót wykonywanych przez ZWiK Sp. z o.o. na terenie działalności Spółki, znak sprawy 4/ZS/2018zakończony
6727/02/201807/03/2018PEŁNIENIE OBSŁUGI GEODEZYJNEJ robót wykonywanych przez ZWiK Sp. z o.o. na terenie działalności Spółki, znak sprawy 3/ZS/2018unieważniony
6801/09/201718/09/2017Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych w ul. Leśna – ul. Św. Brata Alberta – ul. Zgorzelecka w Żarach - ETAP I i II znak sprawy 12/ZS/2017zakończony
6931/05/201709/06/2017Sukcesywna realizacja przecisków i przewiertów sterwanych na potrzeby budowy oraz remontów sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych na obszarze działania ZWiK Sp. z o.o. w Żarach, znak sprawy 8/ZS/2017zakończony
7007/06/201709/06/2017Modyfikacja treści SIWZ, znak sprawy 8/ZS/2017zakończony
7105/05/201717/05/2017Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piastowskiej w Żarach, znak sprawy 7/ZS/2017zakończony
7214/04/201728/04/2017Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piastowskiej w Żarachunieważniony
7307/03/201714/03/2017Kompleksowa usługa w zakresie dostawy energii elektrycznejzakończony
7415/03/201722/03/2017Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia z monitoringiem i konserwacją systemów alarmowych obiektów ZWiK Sp. z o.o. w Żarachzakończony
7501/01/201701/01/2017Regulamin udzielania zamówieńogłoszony
image_pdfimage_print

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content