Przedmiot działalności przedsiębiorcy

image_pdfimage_print

Przedmiotem działalności Spółki jest:

  1. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody  PKD = 36.00.Z,
  2. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków   PKD = 37.00.Z,
  3. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych  PKD = 42.21.Z,
  4. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne     PKD =  71.12.Z

W ramach przedmiotu działalności wymienionego w punktach 1-3 Spółka wykonuje głównie zadania własne Gminy Żary o statusie miejskim.

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content