Bezgotówkowy zakup paliw płynnych – znak sprawy 8/ZS/2022

image_pdfimage_print

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 19.03.2021 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 19 03 2021): https://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2021/03/REGULAMIN-19-03-2021.pdf

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie treści SIWZ oraz modyfikacja SIWZ:

Wyjaśnienie treści SIWZ

CZĘŚĆ I – IDW – zmodyfikowana

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:

CZĘŚĆ I – IDW

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz Oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie ogólne

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Oświadczenie o niezaleganiu

ZAŁĄCZNIK NR 5 – Informacja nt grupy kapitałowej

CZĘŚĆ II – Projekt umowy:

CZĘŚĆ II – PROJEKT UMOWY

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content