Budowa zespołu garażowo – magazynowego z infrastrukturą techniczną na terenie stacji uzdatniania wody w Żarach przy ul. Piastowskiej – znak sprawy 3/ZS/2019

image_pdfimage_print

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 24 09 2018) : http://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2017/04/REGULAMIN-24-09-2018-1.pdf

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia na którą składają się:

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:

CZĘŚĆ I – IDW

CZĘŚĆ I IDW – załączniki

CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ II – OPZ

OPZ – Dokumentacja projektowa:

I. Decyzja o warunkach zabudowy:

DECYZJA_NR_60_2018_o_warunkach_zabudowy

ZAŁĄCZNIK_NR_1_do_decyzji

ZAŁĄCZNIK_NR_2_do_decyzji

ZAŁĄCZNIK_NR_3_do_decyzji

II. Badania geologiczne i zasypek gruntu:

OPINIA GEOTECHNICZNA

MAPA SYTUACYJNA DO OPINII GEOTECHNICZNEJ

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORÓW

BADANIA ZASYPEK GRUNTU

III. Mapy:

MAPA EWIDENCYJNA

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA

IV. Część opisowa:

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

V. Część rysunkowa:

PB_01_PZT

PB_02_RZUT_PRZYZIEMIA

PB_03_RZUT_DACHU

PB_04_PRZEKRÓJ_A-A

PB_05_PRZEKRÓJ_B-B

PB_06_ELEWACJA_FRONTOWA

PB_07_ELEWACJA_TYLNA

PB_08_ELEWACJA_BOCZNA_I

PB_09_ELEWACJA_BOCZNA_II

PB_10_ZESTAWIENIE_STOLARKI_DRZWIOWEJ

PB_11_RZUT_FUNDAMENTÓW

PB_12_RZUT_KONSTRUKCJI_DACHU

PB_13_SZCZEGÓŁY_KONSTRUKCJI_DACHU

PB_14_PRZEKRÓJ_KANAŁU_PRZEGLĄDOWEGO

PB_15_RZUT_INSTALACJI_ELEKTRYCZNYCH

PB_16_SCHEMAT_IDEOWY_ROZDZIELNICY_RG

Rys. Schody do kanału

VI. Przedmiar robót:

PRZEDMIAR ROBÓT

CZĘŚĆ III – Projekt umowy

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content