Roboty budowlane polegające na bezwykopowym remoncie kolektora kanalizacji sanitarnej położonego w ul. Zawiszy Czarnego – znak sprawy: 10/ZS/2021

image_pdfimage_print

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 19.03.2021 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 19 03 2021): https://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2021/03/REGULAMIN-19-03-2021.pdf

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego wniosku o udostępnienie inspekcji TV kolektora objętego remontem Zamawiający udostępnia materiał poniżej:

https://www.dropbox.com/s/cd8yy7z3sgpe2lf/Kamerowanie%20Zawiszy%20Czarnego.zip?dl=0

OGŁOSZENIE:

OGŁOSZENIE

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) wraz z załącznikami:

CZĘŚĆ I – IDW

CZĘŚĆ I IDW – załączniki

CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ II – OPZ

Załącznik nr 1- Plan sytuacyjny Zawiszy Czarnego

Załącznik nr 2- Plan sytuacyjny Bociania

Załącznik nr 3- Zestawienie studni przewidzianych do remontu

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY:

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content