Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – znak sprawy 5/ZS/2023

image_pdfimage_print

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 19.03.2021 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 19 03 2021): https://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2021/03/REGULAMIN-19-03-2021.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania

UWAGA!!!    ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami do treści SIWZ Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na 24.10.2023 r. do godz. 12:00 natomiast otwarcie ofert nastąpi 24.10.2023 r. o godz. 12:30

Wyjaśnienia treści SIWZ 17.10.2023r.     

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2

 

OGŁOSZENIE

CZĘŚĆ I – IDW

CZĘŚĆ I IDW – załączniki nr 1 – 7

ZAŁĄCZNIK NR 8 – Zestawienie PPE

CZĘŚĆ II – PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 do umowy – Zestawienie PPE

Załącznik nr 3 do umowy

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content