Wykonanie otworu wiertniczego – studnia nr 3d ujęcie wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w miejscowości Żary – znak sprawy 5/ZS/2024

image_pdfimage_print

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 19.03.2021 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 19 03 2021): https://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2021/03/REGULAMIN-19-03-2021.pdf 

!!! Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (2) !!!

Uwaga!!!  w związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający przedłużył termin składania ofert do:

27 maja 2024r. do godz. 12:00

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (2)

!!! Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ !!!

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

CZĘŚĆ II – OPZ (zmodyfikowany)

!!! Zmiana treści SIWZ – przedłużenie terminu wykonania zamówienia do 31.10.2024 r. !!!

Zmiana treści SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:

CZĘŚĆ I – IDW

CZĘŚĆ I IDW – załączniki

CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ II – OPZ

Projekt robót geologicznych i zatwierdzenie

Przedmiar robót

CZĘŚĆ III – Projekt umowy:

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content