Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyzwolenia w Żarach – znak sprawy 20/ZS/2018

image_pdfimage_print

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 24 09 2018) : http://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2017/04/REGULAMIN-24-09-2018-1.pdf

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia na którą składają się:

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:

CZĘŚĆ I – IDW

CZĘŚĆ I IDW – załączniki

CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II – OPZ

opis techniczny KS Wyzwolenia

organizacja ruchu Wyzwolenia cz 2

organizacja ruchu Wyzwolenia cz I

pozwolenie na budowę KS Wyzwolenia

geologia Wyzwolenia KS

Rys 1 Wyzwolenia

Rys 2 Profil KS Wyzwolenia

uzgodnienie UM żary drogi

szkic powykonawczy wykonanego zakresu Wyzwolenia KS

CZĘŚĆ III – Projekt umowy

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content