Roboty budowlane polegające na bezwykopowym remoncie kanalizacji deszczowej w ul. Artylerzystów w Żarach – znak sprawy 2/ZS/2023

image_pdfimage_print

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 19.03.2021 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 19 03 2021): https://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2021/03/REGULAMIN-19-03-2021.pdf

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia treści SIWZ (UWAGA!!! – zmiana terminu składania ofert – 07.04.2023 r. do godz. 12:00):

Wyjaśnienia treści SIWZ

OGŁOSZENIE – zmodyfikowane

CZĘŚĆ I – IDW zmodyfikowany

CZĘŚĆ II – OPZ zmodyfikowany

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY zmodyfikowana

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

OGŁOSZENIE

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:

CZĘŚĆ I – IDW

CZĘŚĆ I IDW – załączniki

CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami:

CZĘŚĆ II – OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ – Plan sytuacyjny z zakresem robót

Załącznik nr 2 do OPZ – zdjęcia studni do renowacji

Załącznik nr 3 do OPZ – Wniosek materiałowy

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY:

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content