Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bohaterów Getta w Żarach – znak sprawy 6/ZS/2019

image_pdfimage_print

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 24 09 2018) : http://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2017/04/REGULAMIN-24-09-2018-1.pdf

Informacja z otwarcia ofert

!!!! Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17.06.2019r.

Wyjaśnienie treści SIWZ (2)

https://www.dropbox.com/sh/f8p0ivhk4m7dgn8/AACiIo8Fsj0wW_6uI5wqkr17a?dl=0

!!!! Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14.06.2019r.

Wyjaśnienia treści SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia na którą składają się:

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:

CZĘŚĆ I -IDW

CZĘŚĆ I IDW – załączniki

CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia:

CZEŚĆ II – OPZ

Zalacznik nr 1 do OPZ – odcinek ST-19 do ST-23

CZĘŚĆ III – Projekt umowy

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content