Władze Spółki

image_pdfimage_print

Organ uprawniony do reprezentacji Spółki: Zarząd

Prezes Zarządu:  Marek Goraj

Organ nadzoru: Rada Nadzorcza

osoby: Przewodniczący – Maria Wrońska
Wice przewodniczący – Skibiński Andrzej
Sekretarz – Jarosław Wróblewski

Wspólnicy i posiadane udziały: Miasto Żary – 79,15% kapitału zakładowego, Gmina Żary – 20,85% kapitału zakładowego

Zgromadzenie Wspólników: funkcję Zgromadzenia Wspólników pełnią organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego – Burmistrz Miasta Żary i Wójt Gminy Żary.

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content