Świadczenie kompleksowych usług pocztowych – 1/ZS/2024

image_pdfimage_print

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 19.03.2021 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 19 03 2021): https://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2021/03/REGULAMIN-19-03-2021.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz modyfikacja:

Wyjaśnienia treści SIWZ

załącznik NR 2-Formularz-asortymentowo-cenowy (zmodyfikowany)

CZEŚĆ I – IDW zmodyfikowana

OGŁOSZENIE

CZĘŚĆ I – IDW

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz Oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Formularz asortymentowo- cenowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie ogólne

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Oświadczenie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 5 – Zobowiązanie innego podmiotu

ZAŁĄCZNIK NR 6 – Informacja nt grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 7 – Oświadczenie o niezaleganiu

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content