Pełnienie obsługi geodezyjnej robót wykonywanych przez ZWiK Sp. z o.o. na terenie działalności Spółki – znak sprawy 8/ZS/2018

image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia na którą składają się:

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:

CZĘŚĆ I – IDW

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz OFERTA

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Wykaz osób

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Oświadczenie o uprawnieniach

ZAŁĄCZNIK NR 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 – Oświadczenie o niezaleganiu a opłacaniem

ZAŁĄCZNIK NR 7 – Informacja nt grupy kapitałowej

CZĘŚĆ II –OPZ

CZĘŚĆ II – OPZ

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY

Poprzednie wersje dokumentu:

  • 2018-04-24 @ 11:50:47 [aktualna wersja] dodany przez: Jolanta Cykwas
  • 2018-04-24 @ 11:50:47 dodany przez: Jolanta Cykwas
Skip to content