Kompleksowa usługa w zakresie dostawy energii elektrycznej – znak sprawy 9/ZS/2022

image_pdfimage_print

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 19.03.2021 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 19 03 2021): https://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2021/03/REGULAMIN-19-03-2021.pdf

Ogłoszenie:

Ogłoszenie

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:

CZĘŚĆ I – IDW

CZĘŚĆ I IDW – załączniki nr 1 – 6

Załącznik nr 7 – Zestawienie punktów poboru

Poprzednie wersje dokumentu:

  • 2022-11-09 @ 12:54:53 [aktualna wersja] dodany przez: Jolanta Cykwas
  • 2022-11-09 @ 12:54:53 dodany przez: Jolanta Cykwas
Skip to content