Zamówienia poniżej 130 000 PLN

L.p.Data
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
Tytuł zamówieniaStatus
zamówienia
122/12/202229/12/2022LEGALIZACJA WODOMIERZYogłoszony
223/11/202206/12/2022Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. G. Zapolskiej w Żarachogłoszony
328/09/202205/10/2022Wzmocnienie skarpy przy zbiornikach wody pitnej na terenie SUW-3 w Żarach – postępowanie nr 2ogłoszony
427/09/202206/10/2022Dostawa wodomierzy radiowychogłoszony
521/09/202228/09/2022Roboty budowlane polegające na bezwykopowym remoncie kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Artylerzystówogłoszony
620/09/202226/09/2022Dostawa przyczepy Brenderup MT-3080STB2700zakończony
705/09/202216/09/2022Wzmocnienie skarpy przy zbiornikach wody pitnej na terenie SUW-3 w Żarachunieważniony
825/08/202230/08/2022LEGALIZACJA WODOMIERZYzakończony
929/06/202208/07/2022Roboty budowlane polegające na bezwykopowym remoncie kolektora kanalizacji sanitarnej położonego w ul. Szymanowskiego – postępowanie IIzakończony
1020/06/202228/06/2022Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej przy Al. Jana Pawła II – postępowanie nr 5unieważniony
1115/06/202230/06/2022Budowa ogrodzenia dz. nr 16 położonej przy Al. Wojska Polskiego w Żarach, na której znajduje się SUW nr 3zakończony
1218/05/202225/05/2022Opracowanie Dokumentacji Projektowej na budowę rurociągu wody surowejunieważniony
1316/05/202225/05/2022DOSTAWA KRUSZYWzakończony
1406/05/202218/05/2022Roboty budowlane polegające na bezwykopowym remoncie kolektora kanalizacji sanitarnej położonego w ul. Szymanowskiegounieważniony
1505/05/202216/05/2022Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej przy Al. Jana Pawła II – postępowanie nr 4unieważniony
1613/01/202220/01/2022Świadczenie kompleksowych usług pocztowych na rzecz ZWiK Sp. z o.o. w Żarachzakończony
1728/10/202105/11/2021Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej przy Al. Jana Pawła II – postępowanie nr 3unieważniony
1813/10/202122/10/2021Remont (wymiana) rurociągu technologicznego wody surowej na stacji uzdatniania wody nr 1 przy ul. Piastowskiej i Jakubicy w Żarach – postępowanie nr 4unieważniony
1904/10/202112/10/2021Remont (wymiana) fragmentu rurociągu technologicznego wody surowej na stacji uzdatniania wody nr 1 przy ul. Piastowskiej i Jakubicy w Żarach – postępowanie nr 3unieważniony
2020/09/202128/09/2021Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego sprawowanego w imieniu Zamawiającego w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji pn. „Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody nr 3 przy A. Wojska Polskiego w Żarach”zakończony
2115/09/202121/09/2021Odtwarzanie nawierzchni asfaltowychzakończony
2224/08/202103/09/2021Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej przy Al. Jana Pawła II – postępowanie nr 2unieważniony
2303/08/202112/08/2021Likwidacja studni nr 2z, 5 oraz 6 zlokalizowanych na Ujęciu wody nr 5 przy ul. Żagańskiej – postępowanie nr 2zakończony
2421/07/202128/07/2021Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej przy Al. Jana Pawła II w Żarachunieważniony
2521/07/202127/07/2021Likwidacja studni nr 2z, 5 oraz 6 zlokalizowanych na Ujęciu wody nr 5 przy ul. Żagańskiejunieważniony
2614/07/202121/07/2021Likwidacja wylotu DN200 do rzeki Czerwona Woda w km 5+650 z nieczynnej oczyszczalni ścieków Kunice w Żarachzakończony
2714/07/202121/07/2021Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych i przepompownią ścieków oraz budowę sieci wodociągowej w ulicy gen. J. Hallera i gen. L. Okulickiego w Żarachzakończony
2814/06/202125/06/2021Remont (wymiana) fragmentu rurociągu technologicznego wody surowej na stacji uzdatniania wody nr 1 przy ul. Piastowskiej i Jakubicy w Żarach – postępowanie nr 2ogłoszony
2928/05/202111/06/2021Remont (wymiana) fragmentu rurociągu technologicznego wody surowej na stacji uzdatniania wody nr 1 przy ul. Piastowskiej i Jakubicy w Żarachunieważniony
3031/03/202108/04/2021Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w ZWiK Sp. z o.o. w Żarachogłoszony
3102/02/202109/02/2021Budowa ogrodzenia terenu działki nr 510/2, położonej wzdłuż ulic Staszica i Piastowskiej w Żarachzakończony
3228/01/202108/02/2021Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Serbskiej – Katowicka w Żarach – postępowanie nr 5zakończony
3311/12/202029/12/2020Świadczenie kompleksowych usług pocztowych na rzecz ZWiK Sp. z o.o. w Żarachzakończony
3418/11/202026/11/2020Budowa wewnętrznej linii zasilającej w ul. Szpitalnej/ul. Boya-Żeleńskiego w Żarachzakończony
3513/11/202020/11/2020Utwardzenie części nawierzchni działki nr 654/3, obręb Grabik, gmina Żaryzakończony
3625/09/202005/10/2020Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Serbskiej – Katowicka w Żarach – postępowanie nr 4unieważniony
3731/07/202007/08/2020Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Serbskiej – Katowicka w Żarach – postępowanie nr 3unieważniony
3803/07/202027/07/2020Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Serbskiej – Katowicka w Żarach – postępowanie nr 2unieważniony
3903/06/202012/06/2020Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Serbskiej – Katowicka w Żarachunieważniony
4018/12/201909/01/2020Świadczenie kompleksowych usług pocztowych na rzecz ZWiK Sp. z o. o. w Żarachzakończony
4111/12/201918/12/2019Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Długosza – III postępowaniezakończony
4210/12/201918/12/2019Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy oraz kanalizacji sanitarnej w ul. G. Zapolskiej – postępowanie nr 3zakończony
4319/11/201925/11/2019Budowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku garażowo – magazynowym przy ul. Piastowskiej 2 w Żarach – postępowanie nr 3ogłoszony
4412/11/201918/11/2019Budowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku garażowo – magazynowym przy ul. Piastowskiej 2 w Żarach – postępowanie nr 2unieważniony
4531/10/201908/11/2019Budowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku garażowo – magazynowym przy ul. Piastowskiej 2 w Żarachunieważniony
4622/08/201930/08/2019Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy oraz kanalizacji sanitarnej w ul. G. Zapolskiejunieważniony
4713/08/201921/08/2019Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych i przepompownią ścieków o długości ok. 330mb w ulicy Osadniczej w Żarachzakończony
4824/07/201931/07/2019Roboty polegające na odbudowie nawierzchni drogowych po wykopach związanych z budową, remontami oraz usuwaniem awarii infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze działania ZWiK Sp. z o.o.zakończony
4924/05/201910/06/2019Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy oraz kanalizacji sanitarnej w ul. G. Zapolskiejunieważniony
5013/05/201920/05/2019Wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnegozakończony
5119/04/201929/04/2019Załadunek, wywóz i utylizacja urobku z wykopów budowlanych zlokalizowanego na działce nr 448/1 obręb 0004 przy ul. Żołnierska w Żarachzakończony
5217/04/201924/04/2019Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno- budowlanej budynku biurowego zlokalizowanego w Żarach przy ul. Bohaterów Getta 11zakończony
5308/03/201919/03/2019Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w ZWiK Sp. z o.o. w Żarachzakończony
5406/03/201913/03/2019Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiegozakończony
5521/02/201928/02/2019Czyszczenie wraz z inspekcją TV kanałów i studni deszczowych w ul. Żabikowska – Moniuszki oraz obręb ronda (Pl. Konstytucji 3-go Maja) w Żarachzakończony
5628/01/201904/02/2019Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Żołnierskiej w Żarachzakończony
5715/01/201922/01/2019Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych i przepompownią ścieków oraz budowę sieci wodociągowej w ul. Szpitalnej i Dąbrowskiegozakończony
5807/01/201915/01/2019Świadczenie kompleksowych usług pocztowych na rzezcz ZWiK Sp. z o.o. w Żarachzakończony
5912/09/201820/09/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Długosza w Żarach – II postępowanieunieważniony
6003/08/201809/08/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Długosza w Żarachunieważniony
6103/08/201809/08/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w ul. Zielonogórskiej w Żarach – V postępowaniezakończony
6220/07/201827/07/2018Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku pompowni wody II stopnia – SUW nr 1 w Żarach ul. Mikołaja Jakubicyzakończony
6318/07/201826/07/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w ul. Zielonogórskiej w Żarach – IV postępowanieunieważniony
6422/06/201812/07/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w ul. Zielonogórskiej w Żarach – III postępowanieunieważniony
6512/06/201819/06/2018Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Zielonogórskiej w Żarach – II postępowanieunieważniony
6606/06/201813/06/2018Załadunek, wywóz i utylizacja urobku z wykopów budowlanych zlokalizowanego na działce nr 78/2 obręb 0003 przy ul. Bohaterów Getta w Żarach – postępowanie nr 2unieważniony
6704/06/201812/06/2018Czyszczenie wraz z inspekcją TV kanałów i studni deszczowych w ul. Szymanowskiego/Krótka oraz ul. Huculskiej/Dolnośląskiej w Żarachogłoszony
6828/05/201805/06/2018Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Żarach – III postępowaniezakończony
6921/05/201829/05/2018Załadunek, wywóz i utylizacja urobku z wykopów budowlanych zlokalizowanego na działce nr 78/2 obręb 0003 przy ul. Bohaterów Getta w Żarachunieważniony
7015/05/201824/05/2018Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Żarach – II postępowanieunieważniony
7115/05/201822/05/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Zielonogórskiej w Żarachunieważniony
7230/04/201815/05/2018Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Żarachunieważniony
7323/03/201830/03/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Zgorzeleckiej w Żarachzakończony
7423/03/201830/03/2018Czyszczenie wraz z inspekcją TV kanałów i studni deszczowych na terenie miasta Żaryzakończony
7522/03/201829/03/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Wiosennej, Północnej, Południowej w Żarachzakończony
7616/03/201823/03/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Broniewskiego w Żarachunieważniony
7716/03/201823/03/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej przy ul. Rolniczej w Żarachunieważniony
7815/03/201823/03/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych przy ul. Zgorzeleckiej i Fabrycznej w Żarachzakończony
7905/03/201814/03/2018Dostawa samochodu dostawczego dla ZWiK Sp. z o.o. w Żarachzakończony
8020/02/201802/03/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Św. Brata Alberta w Żarachzakończony
8103/01/201816/01/2018Świadczenie usług pocztowychzakończony
8206/12/201712/12/2017Czyszczenie wraz z inspekcją TV kanału sanitarnego DN 300-600 w ul. Bohaterów Getta w Żarachzakończony
8327/11/201704/12/2017Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę hali garażowo – magazynowej przy ul. Piastowskiej na terenie SUW – 1 w Żarachzakończony
8424/11/201701/12/2017Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie sieci wodociągowej tranzytowej DN 560 w ul. Moniuszki w Żarachzakończony
8516/11/201730/11/2017Zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie strony internetowej dla ZWiK Sp. z o.o.zakończony
8631/10/201708/11/2017Budowa i remont kanalizacji sanitarnej w ul. Okrzei w Żarachunieważniony
8726/10/201703/11/2017Dostawa samochodu dostawczego dla ZWiK Sp. z o.o. w Żarachzakończony
8826/10/201703/11/2017Wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia ofertyzakończony
8924/10/201730/10/2017Załadunek, wywóz i utylizacja urobku z wykopów budowlanych, zlokalizowanego na dz. nr 63 przy ul. Piastowskiej w Żarachzakończony
9012/10/201719/10/2017Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych w ul. Penińskiej w Żarachzakończony
9121/07/201727/07/2017Dostawa fabrycznie nowej minikoparki wraz z przyczepą do jej transportu dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. w Żarachzakończony
9221/07/201727/07/2017Wyjaśnienia oraz zmiana treści Zaproszenia do złożenia oferty – MINIKOPARKA Z PRZYCZEPĄzakończony
9319/07/201726/07/2017Sukcesywna dostawa materiałów biurowychzakończony
9413/06/201720/06/2017Utwardzanie nawierzchni masą asfaltowa na gorącozakończony
9526/05/201705/06/2017Roboty rozbiórkowe części budynków istniejącej stacji uzdatniania wody SUW-1 przy ul. Piastowskiej 2 w Żarachzakończony
9610/04/201718/04/2017Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wyzwolenia w Żarachzakończony
9731/03/201711/04/2017Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę, przebudowę lub remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica oraz w ul. Niemcewicza, Sowińskiego i Głowackiegozakończony
9821/03/201728/03/2017Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej przy ul. Kielecka – Radomska w Żarachzakończony
9921/03/201728/03/2017Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Brzoskwiniowej w Żarachzakończony
10021/03/201728/03/2017Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Ptasiej w Żarachzakończony
10121/03/201728/03/2017Zakres inwestycji ul. Ptasiazakończony
10201/01/201701/01/2017Regulamin udzielania zamówieńogłoszony
10313/03/201721/03/2017Usługi sprzątania pomieszczeń biurowychzakończony
image_pdfimage_print

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content