Zamówienia poniżej 130 000 PLN

L.p.Data
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
Tytuł zamówieniaStatus
zamówienia
131/03/202108/04/2021Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w ZWiK Sp. z o.o. w Żarachogłoszony
202/02/202109/02/2021Budowa ogrodzenia terenu działki nr 510/2, położonej wzdłuż ulic Staszica i Piastowskiej w Żarachzakończony
328/01/202108/02/2021Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Serbskiej – Katowicka w Żarach – postępowanie nr 5zakończony
411/12/202029/12/2020Świadczenie kompleksowych usług pocztowych na rzecz ZWiK Sp. z o.o. w Żarachzakończony
518/11/202026/11/2020Budowa wewnętrznej linii zasilającej w ul. Szpitalnej/ul. Boya-Żeleńskiego w Żarachzakończony
613/11/202020/11/2020Utwardzenie części nawierzchni działki nr 654/3, obręb Grabik, gmina Żaryzakończony
725/09/202005/10/2020Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Serbskiej – Katowicka w Żarach – postępowanie nr 4unieważniony
831/07/202007/08/2020Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Serbskiej – Katowicka w Żarach – postępowanie nr 3unieważniony
903/07/202027/07/2020Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Serbskiej – Katowicka w Żarach – postępowanie nr 2unieważniony
1003/06/202012/06/2020Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Serbskiej – Katowicka w Żarachunieważniony
1118/12/201909/01/2020Świadczenie kompleksowych usług pocztowych na rzecz ZWiK Sp. z o. o. w Żarachzakończony
1211/12/201918/12/2019Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Długosza – III postępowaniezakończony
1310/12/201918/12/2019Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy oraz kanalizacji sanitarnej w ul. G. Zapolskiej – postępowanie nr 3zakończony
1419/11/201925/11/2019Budowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku garażowo – magazynowym przy ul. Piastowskiej 2 w Żarach – postępowanie nr 3ogłoszony
1512/11/201918/11/2019Budowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku garażowo – magazynowym przy ul. Piastowskiej 2 w Żarach – postępowanie nr 2unieważniony
1631/10/201908/11/2019Budowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku garażowo – magazynowym przy ul. Piastowskiej 2 w Żarachunieważniony
1722/08/201930/08/2019Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy oraz kanalizacji sanitarnej w ul. G. Zapolskiejunieważniony
1813/08/201921/08/2019Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych i przepompownią ścieków o długości ok. 330mb w ulicy Osadniczej w Żarachzakończony
1924/07/201931/07/2019Roboty polegające na odbudowie nawierzchni drogowych po wykopach związanych z budową, remontami oraz usuwaniem awarii infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze działania ZWiK Sp. z o.o.zakończony
2024/05/201910/06/2019Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy oraz kanalizacji sanitarnej w ul. G. Zapolskiejunieważniony
2113/05/201920/05/2019Wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnegozakończony
2219/04/201929/04/2019Załadunek, wywóz i utylizacja urobku z wykopów budowlanych zlokalizowanego na działce nr 448/1 obręb 0004 przy ul. Żołnierska w Żarachzakończony
2317/04/201924/04/2019Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno- budowlanej budynku biurowego zlokalizowanego w Żarach przy ul. Bohaterów Getta 11zakończony
2408/03/201919/03/2019Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w ZWiK Sp. z o.o. w Żarachzakończony
2506/03/201913/03/2019Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiegozakończony
2621/02/201928/02/2019Czyszczenie wraz z inspekcją TV kanałów i studni deszczowych w ul. Żabikowska – Moniuszki oraz obręb ronda (Pl. Konstytucji 3-go Maja) w Żarachzakończony
2728/01/201904/02/2019Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Żołnierskiej w Żarachzakończony
2815/01/201922/01/2019Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych i przepompownią ścieków oraz budowę sieci wodociągowej w ul. Szpitalnej i Dąbrowskiegozakończony
2907/01/201915/01/2019Świadczenie kompleksowych usług pocztowych na rzezcz ZWiK Sp. z o.o. w Żarachzakończony
3012/09/201820/09/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Długosza w Żarach – II postępowanieunieważniony
3103/08/201809/08/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Długosza w Żarachunieważniony
3203/08/201809/08/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w ul. Zielonogórskiej w Żarach – V postępowaniezakończony
3320/07/201827/07/2018Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku pompowni wody II stopnia – SUW nr 1 w Żarach ul. Mikołaja Jakubicyzakończony
3418/07/201826/07/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w ul. Zielonogórskiej w Żarach – IV postępowanieunieważniony
3522/06/201812/07/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w ul. Zielonogórskiej w Żarach – III postępowanieunieważniony
3612/06/201819/06/2018Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Zielonogórskiej w Żarach – II postępowanieunieważniony
3706/06/201813/06/2018Załadunek, wywóz i utylizacja urobku z wykopów budowlanych zlokalizowanego na działce nr 78/2 obręb 0003 przy ul. Bohaterów Getta w Żarach – postępowanie nr 2unieważniony
3804/06/201812/06/2018Czyszczenie wraz z inspekcją TV kanałów i studni deszczowych w ul. Szymanowskiego/Krótka oraz ul. Huculskiej/Dolnośląskiej w Żarachogłoszony
3928/05/201805/06/2018Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Żarach – III postępowaniezakończony
4021/05/201829/05/2018Załadunek, wywóz i utylizacja urobku z wykopów budowlanych zlokalizowanego na działce nr 78/2 obręb 0003 przy ul. Bohaterów Getta w Żarachunieważniony
4115/05/201824/05/2018Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Żarach – II postępowanieunieważniony
4215/05/201822/05/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Zielonogórskiej w Żarachunieważniony
4330/04/201815/05/2018Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Żarachunieważniony
4423/03/201830/03/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Zgorzeleckiej w Żarachzakończony
4523/03/201830/03/2018Czyszczenie wraz z inspekcją TV kanałów i studni deszczowych na terenie miasta Żaryzakończony
4622/03/201829/03/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Wiosennej, Północnej, Południowej w Żarachzakończony
4716/03/201823/03/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Broniewskiego w Żarachunieważniony
4816/03/201823/03/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej przy ul. Rolniczej w Żarachunieważniony
4915/03/201823/03/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych przy ul. Zgorzeleckiej i Fabrycznej w Żarachzakończony
5005/03/201814/03/2018Dostawa samochodu dostawczego dla ZWiK Sp. z o.o. w Żarachzakończony
5120/02/201802/03/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Św. Brata Alberta w Żarachzakończony
5203/01/201816/01/2018Świadczenie usług pocztowychzakończony
5306/12/201712/12/2017Czyszczenie wraz z inspekcją TV kanału sanitarnego DN 300-600 w ul. Bohaterów Getta w Żarachzakończony
5427/11/201704/12/2017Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę hali garażowo – magazynowej przy ul. Piastowskiej na terenie SUW – 1 w Żarachzakończony
5524/11/201701/12/2017Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie sieci wodociągowej tranzytowej DN 560 w ul. Moniuszki w Żarachzakończony
5616/11/201730/11/2017Zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie strony internetowej dla ZWiK Sp. z o.o.zakończony
5731/10/201708/11/2017Budowa i remont kanalizacji sanitarnej w ul. Okrzei w Żarachunieważniony
5826/10/201703/11/2017Dostawa samochodu dostawczego dla ZWiK Sp. z o.o. w Żarachzakończony
5926/10/201703/11/2017Wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia ofertyzakończony
6024/10/201730/10/2017Załadunek, wywóz i utylizacja urobku z wykopów budowlanych, zlokalizowanego na dz. nr 63 przy ul. Piastowskiej w Żarachzakończony
6112/10/201719/10/2017Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych w ul. Penińskiej w Żarachzakończony
6221/07/201727/07/2017Dostawa fabrycznie nowej minikoparki wraz z przyczepą do jej transportu dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. w Żarachzakończony
6321/07/201727/07/2017Wyjaśnienia oraz zmiana treści Zaproszenia do złożenia oferty – MINIKOPARKA Z PRZYCZEPĄzakończony
6419/07/201726/07/2017Sukcesywna dostawa materiałów biurowychzakończony
6513/06/201720/06/2017Utwardzanie nawierzchni masą asfaltowa na gorącozakończony
6626/05/201705/06/2017Roboty rozbiórkowe części budynków istniejącej stacji uzdatniania wody SUW-1 przy ul. Piastowskiej 2 w Żarachzakończony
6710/04/201718/04/2017Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wyzwolenia w Żarachzakończony
6831/03/201711/04/2017Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę, przebudowę lub remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica oraz w ul. Niemcewicza, Sowińskiego i Głowackiegozakończony
6921/03/201728/03/2017Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej przy ul. Kielecka – Radomska w Żarachzakończony
7021/03/201728/03/2017Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Brzoskwiniowej w Żarachzakończony
7121/03/201728/03/2017Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Ptasiej w Żarachzakończony
7221/03/201728/03/2017Zakres inwestycji ul. Ptasiazakończony
7313/03/201721/03/2017Usługi sprzątania pomieszczeń biurowychzakończony
7401/01/201701/01/2017Regulamin udzielania zamówieńogłoszony
image_pdfimage_print

Poprzednie wersje dokumentu: