Zamówienia poniżej 130 000 PLN

L.p.Data
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
Tytuł zamówieniaStatus
zamówienia
121/07/202128/07/2021Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej przy Al. Jana Pawła II w Żarachogłoszony
221/07/202127/07/2021Likwidacja studni nr 2z, 5 oraz 6 zlokalizowanych na Ujęciu wody nr 5 przy ul. Żagańskiejunieważniony
314/07/202121/07/2021Likwidacja wylotu DN200 do rzeki Czerwona Woda w km 5+650 z nieczynnej oczyszczalni ścieków Kunice w Żarachzakończony
414/07/202121/07/2021Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych i przepompownią ścieków oraz budowę sieci wodociągowej w ulicy gen. J. Hallera i gen. L. Okulickiego w Żarachzakończony
514/06/202125/06/2021Remont (wymiana) fragmentu rurociągu technologicznego wody surowej na stacji uzdatniania wody nr 1 przy ul. Piastowskiej i Jakubicy w Żarach – postępowanie nr 2ogłoszony
628/05/202111/06/2021Remont (wymiana) fragmentu rurociągu technologicznego wody surowej na stacji uzdatniania wody nr 1 przy ul. Piastowskiej i Jakubicy w Żarachunieważniony
731/03/202108/04/2021Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w ZWiK Sp. z o.o. w Żarachogłoszony
802/02/202109/02/2021Budowa ogrodzenia terenu działki nr 510/2, położonej wzdłuż ulic Staszica i Piastowskiej w Żarachzakończony
928/01/202108/02/2021Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Serbskiej – Katowicka w Żarach – postępowanie nr 5zakończony
1011/12/202029/12/2020Świadczenie kompleksowych usług pocztowych na rzecz ZWiK Sp. z o.o. w Żarachzakończony
1118/11/202026/11/2020Budowa wewnętrznej linii zasilającej w ul. Szpitalnej/ul. Boya-Żeleńskiego w Żarachzakończony
1213/11/202020/11/2020Utwardzenie części nawierzchni działki nr 654/3, obręb Grabik, gmina Żaryzakończony
1325/09/202005/10/2020Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Serbskiej – Katowicka w Żarach – postępowanie nr 4unieważniony
1431/07/202007/08/2020Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Serbskiej – Katowicka w Żarach – postępowanie nr 3unieważniony
1503/07/202027/07/2020Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Serbskiej – Katowicka w Żarach – postępowanie nr 2unieważniony
1603/06/202012/06/2020Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Serbskiej – Katowicka w Żarachunieważniony
1718/12/201909/01/2020Świadczenie kompleksowych usług pocztowych na rzecz ZWiK Sp. z o. o. w Żarachzakończony
1811/12/201918/12/2019Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Długosza – III postępowaniezakończony
1910/12/201918/12/2019Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy oraz kanalizacji sanitarnej w ul. G. Zapolskiej – postępowanie nr 3zakończony
2019/11/201925/11/2019Budowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku garażowo – magazynowym przy ul. Piastowskiej 2 w Żarach – postępowanie nr 3ogłoszony
2112/11/201918/11/2019Budowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku garażowo – magazynowym przy ul. Piastowskiej 2 w Żarach – postępowanie nr 2unieważniony
2231/10/201908/11/2019Budowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku garażowo – magazynowym przy ul. Piastowskiej 2 w Żarachunieważniony
2322/08/201930/08/2019Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy oraz kanalizacji sanitarnej w ul. G. Zapolskiejunieważniony
2413/08/201921/08/2019Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych i przepompownią ścieków o długości ok. 330mb w ulicy Osadniczej w Żarachzakończony
2524/07/201931/07/2019Roboty polegające na odbudowie nawierzchni drogowych po wykopach związanych z budową, remontami oraz usuwaniem awarii infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze działania ZWiK Sp. z o.o.zakończony
2624/05/201910/06/2019Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy oraz kanalizacji sanitarnej w ul. G. Zapolskiejunieważniony
2713/05/201920/05/2019Wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnegozakończony
2819/04/201929/04/2019Załadunek, wywóz i utylizacja urobku z wykopów budowlanych zlokalizowanego na działce nr 448/1 obręb 0004 przy ul. Żołnierska w Żarachzakończony
2917/04/201924/04/2019Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno- budowlanej budynku biurowego zlokalizowanego w Żarach przy ul. Bohaterów Getta 11zakończony
3008/03/201919/03/2019Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w ZWiK Sp. z o.o. w Żarachzakończony
3106/03/201913/03/2019Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiegozakończony
3221/02/201928/02/2019Czyszczenie wraz z inspekcją TV kanałów i studni deszczowych w ul. Żabikowska – Moniuszki oraz obręb ronda (Pl. Konstytucji 3-go Maja) w Żarachzakończony
3328/01/201904/02/2019Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Żołnierskiej w Żarachzakończony
3415/01/201922/01/2019Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych i przepompownią ścieków oraz budowę sieci wodociągowej w ul. Szpitalnej i Dąbrowskiegozakończony
3507/01/201915/01/2019Świadczenie kompleksowych usług pocztowych na rzezcz ZWiK Sp. z o.o. w Żarachzakończony
3612/09/201820/09/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Długosza w Żarach – II postępowanieunieważniony
3703/08/201809/08/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Długosza w Żarachunieważniony
3803/08/201809/08/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w ul. Zielonogórskiej w Żarach – V postępowaniezakończony
3920/07/201827/07/2018Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku pompowni wody II stopnia – SUW nr 1 w Żarach ul. Mikołaja Jakubicyzakończony
4018/07/201826/07/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w ul. Zielonogórskiej w Żarach – IV postępowanieunieważniony
4122/06/201812/07/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w ul. Zielonogórskiej w Żarach – III postępowanieunieważniony
4212/06/201819/06/2018Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Zielonogórskiej w Żarach – II postępowanieunieważniony
4306/06/201813/06/2018Załadunek, wywóz i utylizacja urobku z wykopów budowlanych zlokalizowanego na działce nr 78/2 obręb 0003 przy ul. Bohaterów Getta w Żarach – postępowanie nr 2unieważniony
4404/06/201812/06/2018Czyszczenie wraz z inspekcją TV kanałów i studni deszczowych w ul. Szymanowskiego/Krótka oraz ul. Huculskiej/Dolnośląskiej w Żarachogłoszony
4528/05/201805/06/2018Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Żarach – III postępowaniezakończony
4621/05/201829/05/2018Załadunek, wywóz i utylizacja urobku z wykopów budowlanych zlokalizowanego na działce nr 78/2 obręb 0003 przy ul. Bohaterów Getta w Żarachunieważniony
4715/05/201824/05/2018Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Żarach – II postępowanieunieważniony
4815/05/201822/05/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Zielonogórskiej w Żarachunieważniony
4930/04/201815/05/2018Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Żarachunieważniony
5023/03/201830/03/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Zgorzeleckiej w Żarachzakończony
5123/03/201830/03/2018Czyszczenie wraz z inspekcją TV kanałów i studni deszczowych na terenie miasta Żaryzakończony
5222/03/201829/03/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Wiosennej, Północnej, Południowej w Żarachzakończony
5316/03/201823/03/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Broniewskiego w Żarachunieważniony
5416/03/201823/03/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej przy ul. Rolniczej w Żarachunieważniony
5515/03/201823/03/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych przy ul. Zgorzeleckiej i Fabrycznej w Żarachzakończony
5605/03/201814/03/2018Dostawa samochodu dostawczego dla ZWiK Sp. z o.o. w Żarachzakończony
5720/02/201802/03/2018Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Św. Brata Alberta w Żarachzakończony
5803/01/201816/01/2018Świadczenie usług pocztowychzakończony
5906/12/201712/12/2017Czyszczenie wraz z inspekcją TV kanału sanitarnego DN 300-600 w ul. Bohaterów Getta w Żarachzakończony
6027/11/201704/12/2017Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę hali garażowo – magazynowej przy ul. Piastowskiej na terenie SUW – 1 w Żarachzakończony
6124/11/201701/12/2017Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie sieci wodociągowej tranzytowej DN 560 w ul. Moniuszki w Żarachzakończony
6216/11/201730/11/2017Zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie strony internetowej dla ZWiK Sp. z o.o.zakończony
6331/10/201708/11/2017Budowa i remont kanalizacji sanitarnej w ul. Okrzei w Żarachunieważniony
6426/10/201703/11/2017Dostawa samochodu dostawczego dla ZWiK Sp. z o.o. w Żarachzakończony
6526/10/201703/11/2017Wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia ofertyzakończony
6624/10/201730/10/2017Załadunek, wywóz i utylizacja urobku z wykopów budowlanych, zlokalizowanego na dz. nr 63 przy ul. Piastowskiej w Żarachzakończony
6712/10/201719/10/2017Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych w ul. Penińskiej w Żarachzakończony
6821/07/201727/07/2017Dostawa fabrycznie nowej minikoparki wraz z przyczepą do jej transportu dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. w Żarachzakończony
6921/07/201727/07/2017Wyjaśnienia oraz zmiana treści Zaproszenia do złożenia oferty – MINIKOPARKA Z PRZYCZEPĄzakończony
7019/07/201726/07/2017Sukcesywna dostawa materiałów biurowychzakończony
7113/06/201720/06/2017Utwardzanie nawierzchni masą asfaltowa na gorącozakończony
7226/05/201705/06/2017Roboty rozbiórkowe części budynków istniejącej stacji uzdatniania wody SUW-1 przy ul. Piastowskiej 2 w Żarachzakończony
7310/04/201718/04/2017Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wyzwolenia w Żarachzakończony
7431/03/201711/04/2017Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę, przebudowę lub remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica oraz w ul. Niemcewicza, Sowińskiego i Głowackiegozakończony
7521/03/201728/03/2017Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej przy ul. Kielecka – Radomska w Żarachzakończony
7621/03/201728/03/2017Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Brzoskwiniowej w Żarachzakończony
7721/03/201728/03/2017Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Ptasiej w Żarachzakończony
7821/03/201728/03/2017Zakres inwestycji ul. Ptasiazakończony
7913/03/201721/03/2017Usługi sprzątania pomieszczeń biurowychzakończony
8001/01/201701/01/2017Regulamin udzielania zamówieńogłoszony
image_pdfimage_print

Poprzednie wersje dokumentu: