Kompleksowa usługa w zakresie dostawy energii elektrycznej – znak sprawy 6/ZS/2023

image_pdfimage_print

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 19.03.2021 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 19 03 2021): https://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2021/03/REGULAMIN-19-03-2021.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert – znak sprawy 6-ZS-2023

!!!! Zmiana treści SIWZ – zmiana terminu składania ofert do 08.11.2023 r. do godz. 12:00  

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie:

OGŁOSZENIE

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:

CZĘŚĆ I – IDW

CZĘŚĆ I IDW – załączniki nr 1 – 6

ZAŁĄCZNIK NR 7 – Zestawienie PPE

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content