Aktualności

image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko:

Monter Sieci Wodnych i Kanalizacyjnych

Zakres odpowiedzialności:

 • prace ziemne (w tym wykopach) i montażowo instalacyjne związane z budową, remontami, usuwaniem awarii i konserwacją: sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych (sanitarnej i deszczowej), przyłączy i instalacji wodnych oraz kanalizacyjnych,
 • prace remontowe i eksploatacyjne oraz techniczne wewnątrz kanałów, studzienek, komór, zbiorników oraz innych obiektów technologicznych kanalizacyjnych,
 • obsługa drobnego sprzętu o napędzie spalinowym, hydraulicznym i elektrycznym stosowanym przy wykonywaniu prac,
 • współpraca z poszczególnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Spółki,
 • rzetelne, staranne, terminowe i sumienne wykonywanie zadań i powierzonych obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
 • prawo jazdy kat. B, mile widziane C,
 • gotowość i predyspozycje do pracy w terenie,
 • dyspozycyjność, uczciwość, samodzielność, a także umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia,
 • dofinansowania wypoczynku,
 • lokalizacja pracy: obszar działalności Spółki.

Oferty zawierające CV należy złożyć z dopiskiem „Ogłoszenie Rekrutacyjne – Monter Sieci Wodnych i Kanalizacyjnych” w terminie do  17 maja 2024 roku  w siedzibie Spółki:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary

lub na adres poczty elektronicznej: zwikzary@zwikzary.pl

Prosimy o umieszczenie w temacie e-maila zapis „Ogłoszenie Rekrutacyjne”.

Równocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Żarach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach ogłaszanych przez ZWiK Żary na podstawie przesłanego CV należy złożyć w sekretariacie bądź elektronicznie na wskazany wyżej adres także zgodę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w przekazanym CV na poczet przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Żarach.”

Administratorem Państwa danych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Żarach. Pełna informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych (klauzula informacyjna) stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

klauzula ogłoszenie rekrutacyjne 26.04.2024


TARYFY AKTUALNE (ścieki)!!!

Działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r poz. 537 z późn. zm.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach zamieszcza zatwierdzoną na okres 3 lat taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Żary (miasto Żary).

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-wroclawiu-taryfy/decyzja-wr-rzt-70-66-2023.html

Decyzja WR.RZT.70.66.2023

Taryfa (ścieki) zacznie obowiązywać po upływie 7 dni od opublikowania przez RZGW tj. od 02 maja 2024r.


TARYFY AKTUALNE (woda)!!!

Działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r poz. 537 z późn. zm.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach zamieszcza zatwierdzoną na okres 3 lat taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla gminy Żary (miasto Żary).

Decyzja nr WR.RZT.70.136.2023

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-wroclawiu-taryfy/decyzja-wr-rzt-70-136-2023.html

WR.RZ.70.136.2023

Taryfa (woda) zacznie obowiązywać po upływie 7 dni od opublikowania przez RZGW tj. od 17 stycznia 2024r.

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków pozostaje bez zmian (zgodnie z poniższym Komunikatem).

Decyzja WR.RET.070.276.2018.JW

 

 


OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. technicznych

Zakres odpowiedzialności:

 • określanie warunków do projektowania i budowy infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej,
 • uzgadnianie, opiniowanie i aktualizowanie dokumentacji projektowej obiektów gospodarki wodno-ściekowej,
 • kontrolowanie przebiegu i terminów realizacji robót budowlanych i remontowych,
 • dokonywanie odbiorów technicznych robót,
 • analiza danych eksploatacyjnych oraz udział w opracowywaniu koncepcji rozwoju systemu wodociągowego i kanalizacyjnego,
 • obsługa interesantów chcących uzyskać informacje na temat warunków przyłączenia, projektowania, zasad przyłączania nieruchomości do sieci wod-kan,

 

Nasze wymagania:

 • co najmniej wykształcenie wyższe inżynierskie w specjalności inżynieria środowiska lub pokrewne,
 • znajomość zagadnień procesu projektowania obiektów liniowych gospodarki wodno-ściekowej,
 • doświadczenie w zakresie wykonawstwa sieci wod – kan,
 • umiejętność czytania i pracy z mapami do celów projektowych,
 • znajomość zagadnień związanych z przygotowaniem, realizacją procesu budowlanego i oddawaniem do użytkowania obiektów budowlanych,
 • znajomość obsługi komputera i programów biurowych, a w szczególności edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego z pakietu MS Office, umiejętność pracy z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD będzie dodatkowym atutem,
 •  rzetelne, staranne, terminowe i sumienne wykonywanie zadań i powierzonych obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska,
 • samodzielność, umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B, dysponowanie własnym samochodem,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia,
 • lokalizacja pracy: Żary.

Oferty zawierające CV należy złożyć z dopiskiem „Ogłoszenie Rekrutacyjne – Specjalista ds. technicznych” w terminie do  08 września 2023 roku w siedzibie Spółki:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary

lub na adres poczty elektronicznej: zwikzary@zwikzary.pl

Prosimy o umieszczenie w temacie e-maila zapis „Ogłoszenie Rekrutacyjne – Specjalista ds. technicznych”.

 

Równocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Żarach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach ogłaszanych przez ZWiK Żary na podstawie przesłanego CV należy złożyć w sekretariacie bądź elektronicznie na wskazany wyżej adres także zgodę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym CV na poczet przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Żarach.”

Administratorem Państwa danych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Żarach. Pełna informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych (klauzula informacyjna) stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

klauzula ogłoszenie rekrutacyjne.


OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko:

Monter Sieci Wodnych i Kanalizacyjnych

Zakres odpowiedzialności:

 • utrzymanie i konserwacja rowów: koszenie, sprzątanie,
 • czyszczenie wpustów ulicznych i sieci kanalizacji deszczowej,
 • obsługa urządzeń do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i obiektów,
 • dokonywanie przeglądu kanałów deszczowych,
 • obsługa drobnego sprzętu o napędzie spalinowym, hydraulicznym i elektrycznym stosowanym przy wykonywaniu prac,
 • prace ziemne (w tym wykopach) i montażowo instalacyjne związane z budową, remontami, usuwaniem awarii i konserwacją: sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych (sanitarnej i deszczowej), przyłączy i instalacji wodnych oraz kanalizacyjnych,
 • prace remontowe i eksploatacyjne oraz techniczne wewnątrz kanałów, studzienek, komór, zbiorników oraz innych obiektów technologicznych kanalizacyjnych,
 • współpraca z poszczególnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Spółki,
 • rzetelne, staranne, terminowe i sumienne wykonywanie zadań i powierzonych obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
 • prawo jazdy kat. B, mile widziane C,
 • gotowość i predyspozycje do pracy w terenie,
 • dyspozycyjność, uczciwość, samodzielność, a także umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia,
 • lokalizacja pracy: obszar działalności Spółki.

Oferty zawierające CV należy złożyć z dopiskiem „Ogłoszenie Rekrutacyjne” w terminie do  08 września 2023r. w siedzibie Spółki:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary

lub na adres poczty elektronicznej: zwikzary@zwikzary.pl

Prosimy o umieszczenie w temacie e-maila zapis „Ogłoszenie Rekrutacyjne”.

 

Równocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Żarach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach ogłaszanych przez ZWiK Żary na podstawie przesłanego CV należy złożyć w sekretariacie bądź elektronicznie na wskazany wyżej adres także zgodę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w przekazanym CV na poczet przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Żarach.”

Administratorem Państwa danych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Żarach. Pełna informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych (klauzula informacyjna) stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

klauzula ogłoszenie rekrutacyjne 18.08.2023

 


OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko:

Mistrz Sieci Wodociągowo – Kanalizacyjnej

Zakres odpowiedzialności:

 • nadzór nad realizacją planu remontowego i inwestycyjnego Spółki,
 • bezpośredni nadzór nad pracą brygad,
 • prowadzenie prac zgodnie z wymogami technicznymi, zapisami dokumentacji projektowej,
 • dokonywanie okresowych przeglądów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz instalacji i przyłączy, w tym kontrola sprawności armatury: zasuw, hydrantów, odwodnień itp.
 • współpraca z poszczególnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Spółki,
 • udział w pracach odbiorowych sieci, przyłączy i instalacji wod-kan., rozruchu nowych urządzeń i obiektów,
 • rozliczenia materiałowe.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne – preferowane wyższe techniczne o kierunku inżynieria sanitarna/środowiska lub pokrewnym,
 • znajomość przepisów związanych z zadaniami wykonywanymi na stanowisku pracy (prawo budowlane, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz przepisów wykonawczych, ustawy prawo ochrony środowiska i prawo wodne),
 • umiejętność pracy w zespole oraz zarządzanie zespołem,
 • samodzielność w działaniu i dobra organizacja pracy,
 • preferowany co najmniej dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość zasad kosztorysowania,
 • odporność na stres,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • prawo jazdy kategorii B.

Mile widziane:

 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

Oferty zawierające CV należy złożyć z dopiskiem „Ogłoszenie Rekrutacyjne”

w terminie do 14 czerwca 2023 roku w siedzibie Spółki:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary

 lub na adres poczty elektronicznej: zwikzary@zwikzary.pl

Prosimy o umieszczenie w temacie e-maila zapis „Ogłoszenie Rekrutacyjne”.

Równocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

 

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach ogłaszanych przez ZWiK Żary na podstawie przesłanego CV należy złożyć w sekretariacie bądź elektronicznie na wskazany wyżej adres także zgodę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w przekazanym CV na poczet przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach.”

Administratorem Państwa danych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Żarach. Pełna informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych (klauzula informacyjna) stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Klauzula informacyjna do rekrutacji

 


Informacja o wyborze Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach informuje, że zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu i powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Marka Goraja, na pięcioletnią kadencję.


W związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Rada Nadzorcza podaje listę kandydatów zakwalifikowanych do II etapu postępowania kwalifikacyjnego:

 1.  Juliusz Półjan
 2.  Dariusz Frejman
 3.  Andrzej Ogrodnik
 4.  Marek Goraj

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu zgodnie z poniższym ogłoszeniem oraz Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu ZWiK Sp. z o.o.

Ogłoszenie – Prezes Zarządu

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu ZWiK Sp. z o.o.


ZWiK sp. z o.o. w Żarach na podstawie art. 24e.1.3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zamieszcza zatwierdzoną taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – Decyzja WR.RET.070.276.2018.JW ogłoszoną w dniu 22.06.2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGW Wody Polskie https://wodypolskie.bip.gov.pl/

Ceny określone w taryfie obowiązują od 30.06.2018 r.

Decyzja WR.RET.070.276.2018.JW

 


 

Ceny wody i ścieków

ZWiK sp. z o.o. informuje, że na podstawie art. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2017, poz. 2180) taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc przez 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. od 12 grudnia 2017r.

Nowa taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, którym dla ZWiK sp. z o.o. jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu.

Organ regulacyjny ogłasza taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Informacja o obowiązującej taryfie zostanie umieszczona na stronie internetowej ZWiK sp. z o.o.

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content