Roboty budowlane polegające na bezwykopowej renowacji kolektora kanalizacji sanitarnej położonego w ul. Zakopiańskiej, Pocztowej, Okrzei, Malinowej oraz Wieniawskiego w Żarach wraz z remontem studni kanalizacyjnych – znak sprawy 15/ZS/2018

image_pdfimage_print

Uwaga!!! Wyjaśnienie do treści SIWZ, MODYFIKACJA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Wyjaśnienie do treści SIWZ 15/ZS/2018

CZĘŚĆ I – IDW- MODYFIKACJA

Uwaga!!! Wyjaśnienie do treści SIWZ

Wyjaśnienie do treści SIWZ 15/ZS/2018

OGŁOSZENIE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na którą składają się:

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:

CZĘŚĆ I – IDW

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz OFERTA

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Formularz cenowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 5 – Wykaz robót

ZAŁĄCZNIK NR 6 – Wykaz osób

ZAŁĄCZNIK NR 7 – Oświadczenie o uprawnieniach

ZAŁĄCZNIK NR 8 – Oświadczenie o niezaleganiu a opłacaniem

ZAŁĄCZNIK NR 9 – Informacja nt grupy kapitałowej

CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ II – OPZ

Plan sytuacyjny_Malinowa

Plan sytuacyjny_Okrzei

Plan sytuacyjny_Pocztowa

Plan sytuacyjny_Wieniawskiego

Plan sytuacyjny_Zakopiańska

CZĘŚĆ III – Projekt umowy:

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content