Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żołnierskiej – Wyzwolenia w Żarach- znak sprawy 4/ZS/2020

image_pdfimage_print

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 24 09 2018) : http://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2017/04/REGULAMIN-24-09-2018-1.pdf

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert

!!! Zamawiający informuje, iż między SIWZ a Ogłoszeniem nieopatrznie wkradł się błąd – rozbieżność między zapisami kwoty wadium.

Zapisy SIWZ są wiążące w tej kwestii (kwota wadium w postępowaniu to 6 000,00 zł), Zamawiający załącza zaktualizowane Ogłoszenie aby nie rodziło to pomyłek z błędną kwotą wadium.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) wraz z załącznikami:

CZĘŚĆ I – IDW

CZĘŚĆ I IDW – załączniki

CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ):

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:

STWiORB

Projekt Budowlany:

Dokumentacja projektowa

Geologia

Uzgodnienia, Decyzje

Projekt organizacji ruchu

Przedmiar”

PRZEDMIAR

CZĘŚĆ III – Projekt umowy:

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY.

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content