Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zgorzeleciej i Fabrycznej w Żarach – znak sprawy 3/ZS/2020

image_pdfimage_print

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 24 09 2018) : http://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2017/04/REGULAMIN-24-09-2018-1.pdf

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) wraz z załącznikami

CZEŚĆ I – IDW

CZĘŚĆ I IDW – załączniki

CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ):

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:

STWiORB

Projekt Budowlany:

STRONA TYTUŁOWA

OPIS TECHNICZNY

rys 1

rys 2

rys 3

rys 4

BIOZ

Mapa ewidencyjna

opinia geot. – droga

zał. 1 mapa sytuacyjna

zał. 2 mapa dokumentacyjna

zał. 3 Karta otworów 1

zał. 3 Karta otworów 2

zał. 3 Karta otworów 3

zał. 4 przekrój geotechniczny

zał. 5 zestawienie parametrów geotech.

zał.6. objaśnienia

Uzgodnienia dokumenty

CZĘŚĆ III – Projekt umowy:

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content