Sukcesywna realizacja przecisków i przewiertów sterowanych na potrzeby budowy oraz remontów sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych na obszarze działania ZWiK Sp. z o.o. w Żarach – znak sprawy 8/ZS/2024

image_pdfimage_print

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 19.03.2021 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 19 03 2021): https://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2021/03/REGULAMIN-19-03-2021.pdf 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

iNFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

OGŁOSZENIE

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:

CZESC I – IDW

CZĘŚĆ I IDW – załączniki

CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia:

CZESC II – OPZ

CZĘŚĆ III – Projekt umowy:

CZESC III – PROJEKT UMOWY

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content