Kompleksowa usługa w zakresie dostawy energii elektrycznej dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. – – znak sprawy 12/ZS/2021

image_pdfimage_print

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 19.03.2021 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 19 03 2021): https://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2021/03/REGULAMIN-19-03-2021.pdf

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert

!!!! Zmiana treści SIWZ (zmiana terminu składania ofert) !!!!!

Zmiana treści SIWZ

OGŁOSZENIE:

OGŁOSZENIE

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:

CZĘŚĆ I – IDW

CZĘŚĆ I IDW – załączniki nr 1 – 5

ZAŁĄCZNIK NR 6 – Zestawienie punktów poboru

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content