Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 09 02 – osady z klarowania wody – znak sprawy 2/ZS/2022

image_pdfimage_print

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 19.03.2021 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 19 03 2021): https://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2021/03/REGULAMIN-19-03-2021.pdf 

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert

!!!! Zmiana treści SIWZ (zmiana terminu składania ofert) !!!!!

ZMIANA TREŚCI SIWZ

OGŁOSZENIE

CZĘŚĆ I – IDW

CZĘŚĆ I IDW – załączniki

CZĘŚĆ II – Projekt umowy

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content