Roboty budowlane polegające na remoncie studni kanalizacyjnych zlokalizowanych przy ul. Szpitalnej w Żarach – znak sprawy 9/ZS/2019

image_pdfimage_print

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 24 09 2018) : http://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2017/04/REGULAMIN-24-09-2018-1.pdf

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

OGŁOSZENIE

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:

CZĘŚĆ I – IDW

CZĘŚĆ I IDW – załączniki

CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ):

CZĘŚĆ II – OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ – Plan sytuacyjny

Załącznik nr 2 do OPZ – Zestawienie studni

Załącznik nr 3 do OPZ – Pismo

CZĘŚĆ III – Projekt umowy

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content