Budowa zespołu garażowo – magazynowego z infrastrukturą techniczną na terenie stacji uzdatniania wody w Żarach przy ul. Piastowskiej – znak sprawy 21/ZS/2018

image_pdfimage_print

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 24 09 2018) : http://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2017/04/REGULAMIN-24-09-2018-1.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia treści SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia na którą składają się:

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:

CZĘŚĆ I – IDW

CZĘŚĆ I IDW – załączniki

CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II – OPZ

OPINIA GEOTECHNICZNA

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORÓW

MAPA SYTUACYJNA DO OPINII GEOTECHNICZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PB_01_PZT

PB_02_RZUT_PRZYZIEMIA

PB_03_RZUT_DACHU

PB_04_PRZEKRÓJ_A-A

PB_05_PRZEKRÓJ_B-B

PB_06_ELEWACJA_FRONTOWA

PB_07_ELEWACJA_TYLNA

PB_08_ELEWACJA_BOCZNA_I

PB_09_ELEWACJA_BOCZNA_II

PB_10_ZESTAWIENIE_STOLARKI_DRZWIOWEJ

PB_11_RZUT_FUNDAMENTÓW

PB_12_RZUT_KONSTRUKCJI_DACHU

PB_13_SZCZEGÓŁY_KONSTRUKCJI_DACHU

PB_14_PRZEKRÓJ_KANAŁU_PRZEGLĄDOWEGO

PB_15_RZUT_INSTALACJI_ELEKTRYCZNYCH

PB_16_SCHEMAT_IDEOWY_ROZDZIELNICY_RG

Przedmiar robót

CZĘŚĆ III – Projekt umowy

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content