Dostawa koparko – ładowarki – znak sprawy 14/ZS/2018

image_pdfimage_print

!!!!!!!!UWAGA wyjaśnienia treści SIWZ oraz modyfikacja CZĘŚCI II – OPZ i CZĘŚCI III – PROJEKTU UMOWY !!!!!!!!!!!

Zmiana terminu składania ofert:   07 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00

Wyjaśnienia treści SIWZ

CZĘŚĆ II – OPZ ZMODYFIKOWANY

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY ZMODYFIKOWANY

!!!!!!!! UWAGA modyfikacja treści SIWZ w zakresie CZĘŚCI II – OPZ !!!!!!!!!!!!

Modyfikacja treści SIWZ

OGŁOSZENIE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na którą składają się:

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:

CZĘŚĆ I – IDW

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz Oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Oświadczenie o niezaleganiu a opłacaniem

ZNACZNIK NR 5 – Informacja nt grupy kapitałowej

CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ II – OPZ

CZĘŚĆ III – Projekt umowy:

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY

 

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content