Sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych – wodociągowych i kanalizacyjnych dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. w Żarach – znak sprawy 7/ZS/2024

image_pdfimage_print

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 19.03.2021 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 19 03 2021): https://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2021/03/REGULAMIN-19-03-2021.pdf 

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

OGŁOSZENIE

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:

CZĘŚĆ I – IDW

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz Oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Formularz asortymentowo -cenowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Formularz asortymentowo -cenowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie ogólne

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Oświadczenie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 5 – Oświadczenie o niezaleganiu

ZAŁĄCZNIK NR 6 – Informacja nt grupy kapitałowej

CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ II – OPZ

CZĘŚĆ III – Projekt umowy:

CZĘŚĆ III- PROJEKT UMOWY

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content