Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. G. Zapolskiej w Żarach

image_pdfimage_print

Wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty:

Wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 6 grudnia 2022 r do godz. 14:00

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik graficzny nr 1 do OPZ

Załącznik nr 2 – Formularz OFERTA

Załącznik nr 3 – PROJEKT UMOWY opracowanie dok. projektowej

Załącznik nr 4 – PROJEKT UMOWY nadzór autorski

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content