Roboty budowlane polegające na bezwykopowym remoncie kolektora kanalizacji sanitarnej położonego w ul. Szymanowskiego

image_pdfimage_print

Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie z uwagi na fakt, że wybrany w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy a cena kolejnej w rankingu oferty przewyższa budżet Zamawiającego .

 

Wyjaśnienia treści Zaproszenia do złożenia oferty:

Wyjaśnienia treści zaproszenia

 

W związku z zapytaniami o materiał z inspekcji TV Zamawiający udostępnia nagrania z inspekcji TV kanału objętego postępowaniem pod niniejszym linkiem:

https://www.dropbox.com/sh/t0xdwnc95osjzt8/AADdut_avsAoUlfywQJffP17a?dl=0

Zaproszenie do złożenia oferty

Opis przedmiotu zamówienia:

Załącznik nr 1- OPZ

zał 1 do OPZ – plan zagospodarowania

 

Załącznik nr 2 – Formularz OFERTA

Załącznik nr 3 – Wykaz robót

Załącznik nr 4 – Wykaz osób

Załącznik nr 5 – PROJEKT UMOWY

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content