Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych i przepompownią ścieków oraz budowę sieci wodociągowej w ul. Szpitalnej i Dąbrowskiego

image_pdfimage_print

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 – OPZ

Załącznik graficzny – orientacyjny przebieg trasy

Załącznik nr 2 – Formularz OFERTA

Załącznik nr 3 – PROJEKT UMOWY DOK.PROJ

Załącznik nr 4 – PROJEKT UMOWY NADZÓR

Poprzednie wersje dokumentu:

Skip to content