Władze Spółki

Wyświetlasz starą wersję tego wpisu, z 18 września 2016 o 21:17:24. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją i aktualna wersja.

image_pdfimage_print

Organ uprawniony do reprezentacji Spółki: Zarząd

Prezes Zarządu:  Zdzisław Czekalski

Organ nadzoru: Rada Nadzorcza

osoby: Przewodniczący – Maria Wrońska
Wice przewodniczący – Skibiński Andrzej
Sekretarz – Józef Dura

Wspólnicy i posiadane udziały: Miasto Żary – 90,21% kapitału zakładowego, Gmina Żary – 9,79% kapitału zakładowego

Zgromadzenie Wspólników: funkcję Zgromadzenia Wspólników pełnią organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego – Burmistrz Miasta Żary i Wójt Gminy Żary.

Poprzednie wersje dokumentu:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy 18 września 2016 o 21:17:24 wersją, a wersją aktualną. (Możliwe, że tylko metadane zostały zmienione.)