Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w ZWiK Sp. z o.o. w Żarach

Szanowni Państwo,

w związku z zapytaniami jakie wpływają do Zamawiającego dotyczącymi okresu świadczenia usług sprzątania uprzejmie informujemy, iż usługi sprzątania będą świadczone w okresie od 01.05.2023r do 31.04.2025r. zgodnie z zapisami Zaproszenia do złożenia oferty. W projekcie umowy wkradł się błąd pisarski w dacie. Zamawiający zamieścił poprawiony projekt umowy.

Zaproszenie do złożenia oferty

ZALACZNIK NR 1 – OPZ

ZALACZNIK NR 2-Formularz OFERTA

ZALACZNIK NR 3- Wykaz usług

Załącznik nr 4- oświadczenie dot. braku wykluczeń – agresja na Ukrainę

ZAŁĄCZNIK NR 5 – Projekt umowy