Dostawa koparko – ładowarki – znak sprawy 14/ZS/2018

Wyświetlasz starą wersję tego wpisu, z 2018-07-26 @ 13:48:21. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją i aktualna wersja.

image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na którą składają się:

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:

CZĘŚĆ I – IDW

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz Oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Oświadczenie o niezaleganiu a opłacaniem

ZNACZNIK NR 5 – Informacja nt grupy kapitałowej

CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ II – OPZ

CZĘŚĆ III – Projekt umowy:

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY

 

Poprzednie wersje dokumentu:

Zmiany:

2018-07-26 @ 13:48:21Aktualna wersja
Treść
 Dodano: <strong>!!!!!!!!UWAGA wyjaśnienia treści SIWZ oraz modyfikacja CZĘŚCI II - OPZ i CZĘŚCI III - PROJEKTU UMOWY !!!!!!!!!!!</strong>
 Dodano: <strong>Zmiana terminu składania ofert:   07 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00</strong>
 Dodano: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/Wyjaśnienia- treści-SIWZ.pdf" >Wyjaśnienia treści SIWZ</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/CZESC-II- OPZ-ZMODYFIKOWANY.pdf">CZĘŚĆ II - OPZ ZMODYFIKOWANY</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/CZĘŚĆ- III-PROJEKT-UMOWYZMODYFIKOWANY.pdf">CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY ZMODYFIKOWANY</a>
 Dodano: <strong>!!!!!!!! UWAGA modyfikacja treści SIWZ w zakresie CZĘŚCI II - OPZ !!!!!!!!!!!!</strong>
 Dodano: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/Modykikacja- treści-SIWZ.pdf" >Modyfikacja treści SIWZ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/OGŁOSZENIE.pdf" >OGŁOSZENIE</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/OGŁOSZENIE.pdf" >OGŁOSZENIE</a>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na którą składają się:</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na którą składają się:</p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:</p>
Bez zmian: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/CZĘŚĆ- I-IDW.pdf">CZĘŚĆ I - IDW</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/CZĘŚĆ- I-IDW.pdf">CZĘŚĆ I - IDW</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/ZALACZNIKI- NR-1-Formularz-Oferty.doc" >ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz Oferty</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/ZALACZNIKI- NR-1-Formularz-Oferty.doc" >ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz Oferty</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/ZALACZNIK- NR-2-Oświadczenie- o-spełnieniu- warunków.docx" >ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/ZALACZNIK- NR-2-Oświadczenie- o-spełnieniu- warunków.docx" >ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/ZALACZNIK- NR-3-Oświadczenie-o-braku- podstwa-do-wykluczenia.docx" >ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/ZALACZNIK- NR-3-Oświadczenie-o-braku- podstwa-do-wykluczenia.docx" >ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/ZALACZNIK- NR-4-Oświadczenie- o-niezaleganiu- a-opłacaniem.docx" >ZAŁĄCZNIK NR 4 - Oświadczenie o niezaleganiu a opłacaniem</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/ZALACZNIK- NR-4-Oświadczenie- o-niezaleganiu- a-opłacaniem.docx" >ZAŁĄCZNIK NR 4 - Oświadczenie o niezaleganiu a opłacaniem</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/ZALACZNIK- NR-5-Informacja-nt-grupy- kapitalowej.docx">ZNACZNIK NR 5 - Informacja nt grupy kapitałowej</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/ZALACZNIK- NR-5-Informacja-nt-grupy- kapitalowej.docx">ZNACZNIK NR 5 - Informacja nt grupy kapitałowej</a>
Bez zmian: CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia:Bez zmian: CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia:
Bez zmian: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/CZESC-II- OPZ.pdf">CZĘŚĆ II - OPZ</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/CZESC-II- OPZ.pdf">CZĘŚĆ II - OPZ</a>
Bez zmian: CZĘŚĆ III – Projekt umowy:Bez zmian: CZĘŚĆ III – Projekt umowy:
Bez zmian: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/CZĘŚĆ- III-PROJEKT-UMOWY.pdf">CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/CZĘŚĆ- III-PROJEKT-UMOWY.pdf">CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY</a>
Bez zmian: &nbsp;Bez zmian: &nbsp;

Uwaga: Mogą być dodane spacje do tekstu porównywanego w celu lepszego łamania linii.

Skip to content