Budowa ogrodzenia dz. nr 16 położonej przy Al. Wojska Polskiego w Żarach, na której znajduje się SUW nr 3

Wyświetlasz starą wersję tego wpisu, z 2022-06-20 @ 12:13:11. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją i aktualna wersja.

image_pdfimage_print

Uwaga!!!

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zamawiający wymaga złożenie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 tejże ustawy złożonego na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zaproszenia.

Załącznik nr 4- oświadczenie dot. braku wykluczeń – agresja na Ukrainę

Zaproszenie do złożenia oferty:

Zaproszenie do złożenia oferty

Opis przedmiotu zamówienia:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 1 do OPZ _plan sytuacyjny

Załącznik nr 2 do OPZ

Formularz Oferta:

Załącznik nr 2 – Formularz OFERTA

Projekt umowy:

Załącznik nr 3 – Projekt Umowy

Poprzednie wersje dokumentu:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy 2022-06-20 @ 12:13:11 wersją, a wersją aktualną. (Możliwe, że tylko metadane zostały zmienione.)

Skip to content