Budowa ogrodzenia dz. nr 16 położonej przy Al. Wojska Polskiego w Żarach, na której znajduje się SUW nr 3

Wyświetlasz starą wersję tego wpisu, z 2022-06-15 @ 14:37:05. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją i aktualna wersja.

image_pdfimage_print

Zaproszenie do złożenia oferty:

Zaproszenie do złożenia oferty

Opis przedmiotu zamówienia:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 1 do OPZ _plan sytuacyjny

Załącznik nr 2 do OPZ

Formularz Oferta:

Załącznik nr 2 – Formularz OFERTA

Projekt umowy:

Załącznik nr 3 – Projekt Umowy

Poprzednie wersje dokumentu:

Zmiany:

2022-06-15 @ 14:37:05Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: budowa ogrodzenia dz. nr 16 położonej przy Al. Wojska Polskiego w Żarach, na której znajduje się SUW nr 3 Dodano: Budowa ogrodzenia dz. nr 16 położonej przy Al. Wojska Polskiego w Żarach, na której znajduje się SUW nr 3
Treść
 Dodano: <strong>Uwaga!!!</strong>
 Dodano: W związku z wejściem w życie <strong>ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – <em>o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego </em></strong> Zamawiający wymaga złożenie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 tejże ustawy złożonego na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zaproszenia.
 Dodano: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2022/ 06/Zalacznik- nr-4-oswiadczenie-dot.-braku- wykluczen-agresja- na-Ukraine.doc" >Załącznik nr 4- oświadczenie dot. braku wykluczeń - agresja na Ukrainę</a>
Bez zmian: Zaproszenie do złożenia oferty:Bez zmian: Zaproszenie do złożenia oferty:
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2022/ 06/Zaproszenie- do-zlozenia-oferty.pdf" >Zaproszenie do złożenia oferty</a>Bez zmian: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2022/ 06/Zaproszenie- do-zlozenia-oferty.pdf" >Zaproszenie do złożenia oferty</a>
Bez zmian: Opis przedmiotu zamówienia:Bez zmian: Opis przedmiotu zamówienia:
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2022/ 06/Zalacznik- nr-1-Opis-przedmiotu-zamowienia- OPZ.pdf">Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)</a>Bez zmian: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2022/ 06/Zalacznik- nr-1-Opis-przedmiotu-zamowienia- OPZ.pdf">Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2022/ 06/Zalacznik- nr-1-do-OPZ-_ plan-sytuacyjny.pdf" >Załącznik nr 1 do OPZ _plan sytuacyjny</a>Bez zmian: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2022/ 06/Zalacznik- nr-1-do-OPZ-_ plan-sytuacyjny.pdf" >Załącznik nr 1 do OPZ _plan sytuacyjny</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2022/ 06/Zalacznik- nr-2-do-OPZ.pdf" >Załącznik nr 2 do OPZ</a>Bez zmian: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2022/ 06/Zalacznik- nr-2-do-OPZ.pdf" >Załącznik nr 2 do OPZ</a>
Bez zmian: Formularz Oferta:Bez zmian: Formularz Oferta:
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2022/ 06/Zalacznik- nr-2-Formularz-OFERTA.doc" >Załącznik nr 2 - Formularz OFERTA</a>Bez zmian: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2022/ 06/Zalacznik- nr-2-Formularz-OFERTA.doc" >Załącznik nr 2 - Formularz OFERTA</a>
Bez zmian: Projekt umowy:Bez zmian: Projekt umowy:
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2022/ 06/Zalacznik- nr-3-Projekt- Umowy.pdf">Załącznik nr 3 - Projekt Umowy</a>Bez zmian: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2022/ 06/Zalacznik- nr-3-Projekt- Umowy.pdf">Załącznik nr 3 - Projekt Umowy</a>

Uwaga: Mogą być dodane spacje do tekstu porównywanego w celu lepszego łamania linii.

Skip to content