Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyzwolenia w Żarach – znak sprawy 7/ZS/2018

Wyświetlasz starą wersję tego wpisu, z 2018-04-20 @ 10:51:40. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją i aktualna wersja.

image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia na którą składają się:

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:

CZĘŚĆ I- IDW

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz OFERTA

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Wykaz osób

ZAŁĄCZNIK NR 5 – Oświadczenie o uprawnieniach

ZAŁĄCZNIK NR 6 – Oświadczenie o niezaleganiu a opłacaniem

ZAŁĄCZNIK NR 7 – Informacja nt grupy kapitałowej

CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia

CZEŚĆ II – OPZ

opis techniczny KS Wyzwolenia

organizacja ruchu Wyzwolenia cz 2

organizacja ruchu Wyzwolenia cz I

pozwolenie na budowę KS Wyzwolenia

geologia Wyzwolenia KS

Rys 1 Wyzwolenia

Rys 2 Profil KS Wyzwolenia

szkic powykonawczy wykonanego zakresu Wyzwolenia KS

uzgodnienie UM żary drogi

CZĘŚĆ III – Projekt umowy

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY

Poprzednie wersje dokumentu:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy 2018-04-20 @ 10:51:40 wersją, a wersją aktualną. (Możliwe, że tylko metadane zostały zmienione.)

Skip to content