Wzmocnienie skarpy przy zbiornikach wody pitnej na terenie SUW-3 w Żarach

Wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty:

Wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty:

Zaproszenie do złożenia oferty

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do OPZ – PROJEKT BUDOWLANY

Załącznik nr 2 do OPZ – PROJEKT TECHNICZNY

Załącznik nr 3 do OPZ – Przedmiar robót

Załącznik nr 4 do OPZ

Załącznik nr 5 do OPZ _wzór wniosku materiałowego

Formularz Oferta:

Załącznik nr 2 – Formularz OFERTA

Oświadczenie Wykonawcy:

Załącznik nr 3 – oświadczenie dot. braku wykluczeń – agresja na Ukrainę

Projekt umowy:

Załącznik nr 4 – Projekt Umowy