Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w ZWiK Sp. z o.o. w Żarach

Wyświetlasz starą wersję tego wpisu, z 2021-04-01 @ 07:39:20. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją i aktualna wersja.

image_pdfimage_print

Zaproszenie do złożenia oferty

ZAŁĄCZNIK NR 1 – OPZ

ZAŁĄCZNIK NR 2-Formularz OFERTA

ZAŁĄCZNIK NR 3- Wykaz usług

ZAŁĄCZNIK NR 4 – PROJEKT UMOWY

Poprzednie wersje dokumentu:

Zmiany:

2021-04-01 @ 07:39:20Aktualna wersja
Treść
 Dodano: Wyjaśnienia treści Zaproszenia do złożenia oferty:
 Dodano: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Wyjasnienia.pdf" >Wyjaśnienia</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Zaproszenie- do-zlozenia-oferty.pdf" >Zaproszenie do złożenia oferty</a>Bez zmian: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Zaproszenie- do-zlozenia-oferty.pdf" >Zaproszenie do złożenia oferty</a>
Skasowano: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/ZALACZNIK- NR-1-OPZ.pdf" >ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPZ</a> Dodano: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/ZALACZNIK- NR-1-OPZ.pdf">ZALACZNIK NR 1 - OPZ</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/ZALACZNIK- NR-2-Formularz-OFERTA.doc" >ZAŁĄCZNIK NR 2-Formularz OFERTA</a>Bez zmian: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/ZALACZNIK- NR-2-Formularz-OFERTA.doc" >ZAŁĄCZNIK NR 2-Formularz OFERTA</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/ZALACZNIK- NR-3-Wykaz-uslug.docx" >ZAŁĄCZNIK NR 3- Wykaz usług</a>Bez zmian: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/ZALACZNIK- NR-3-Wykaz-uslug.docx" >ZAŁĄCZNIK NR 3- Wykaz usług</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/ZALACZNIK- NR-4-PROJEKT- UMOWY.pdf">ZAŁĄCZNIK NR 4 - PROJEKT UMOWY</a>Bez zmian: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/ZALACZNIK- NR-4-PROJEKT- UMOWY.pdf">ZAŁĄCZNIK NR 4 - PROJEKT UMOWY</a>

Uwaga: Mogą być dodane spacje do tekstu porównywanego w celu lepszego łamania linii.

Skip to content