Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia z monitoringiem i konserwacją systemów alarmowych obiektów ZWiK Sp. z o.o. w Żarach – 2/ZS/2021

Wyświetlasz starą wersję tego wpisu, z 2021-03-31 @ 18:58:02. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją i aktualna wersja.

image_pdfimage_print

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 19.03.2021 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 19 03 2021): https://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2021/03/REGULAMIN-19-03-2021.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

CZĘŚĆ I – IDW

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) wraz z załącznikami:

OGŁOSZENIE

CZĘŚĆ I IDW – załączniki

CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ II – OPZ

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY:

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY

Poprzednie wersje dokumentu:

Zmiany:

2021-03-31 @ 18:58:02Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz <strong>Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 19.03.2021 r. </strong></p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz <strong>Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 19.03.2021 r. </strong></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14"><strong>Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 19 03 2021): <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/REGULAMIN- 19-03-2021.pdf" >https://bip.zwikzary.pl/ wp-content/uploads/2021/03/ REGULAMIN-19- 03-2021.pdf</a>Bez zmian: <p data-normal-size= "14"><strong>Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 19 03 2021): <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/REGULAMIN- 19-03-2021.pdf" >https://bip.zwikzary.pl/ wp-content/uploads/2021/03/ REGULAMIN-19- 03-2021.pdf</a>
Bez zmian: </strong></p>Bez zmian: </strong></p>
 Dodano: <p data-normal-size= "14">Informacja z otwarcia ofert:</p>
 Dodano: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Informacja- z-otwarcia-ofert.pdf">Informacja z otwarcia ofert</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:</p>
Skasowano: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/CZESC-I-IDW.pdf">CZĘŚĆ I - IDW</a></p> 
Skasowano: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) wraz z załącznikami:</p> 
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/OGLOSZENIE.pdf" >OGŁOSZENIE</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/OGLOSZENIE.pdf" >OGŁOSZENIE</a></p>
 Dodano: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) wraz z załącznikami:</p>
 Dodano: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/CZESC-I-IDW.pdf">CZĘŚĆ I - IDW</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/CZESC-I-IDW- zalaczniki.docx">CZĘŚĆ I IDW - załączniki</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/CZESC-I-IDW- zalaczniki.docx">CZĘŚĆ I IDW - załączniki</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:</p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/CZESC-II- OPZ.pdf">CZĘŚĆ II - OPZ</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/CZESC-II- OPZ.pdf">CZĘŚĆ II - OPZ</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY:</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY:</p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/CZESC-III- PROJEKT-UMOWY.pdf">CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/CZESC-III- PROJEKT-UMOWY.pdf">CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY</a></p>

Uwaga: Mogą być dodane spacje do tekstu porównywanego w celu lepszego łamania linii.

Skip to content