Świadczenie kompleksowych usług pocztowych na rzezcz ZWiK Sp. z o.o. w Żarach

Wyświetlasz starą wersję tego wpisu, z 2019-03-12 @ 14:31:31. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją i aktualna wersja.

image_pdfimage_print

Wyjaśnienia treści Zaproszenia i zmiana treści Zaproszenia

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zmodyfikowany

Zaproszenie do złożenia oferty

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Specyfikacja prognozowanych ilości

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Formularz asortymentowo- cenowy

ZAŁĄCZNIK nr 4 – Formularz OFERTA

Poprzednie wersje dokumentu:

Zmiany:

2019-03-12 @ 14:31:31Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: Świadczenie kompleksowych usług pocztowych na rzezcz ZWiK Sp. z o.o. w Żarach - znak sprawy 2/ZS/2019 Dodano: Świadczenie kompleksowych usług pocztowych na rzezcz ZWiK Sp. z o.o. w Żarach

Uwaga: Mogą być dodane spacje do tekstu porównywanego w celu lepszego łamania linii.

Skip to content