Świadczenie kompleksowych usług pocztowych na rzecz ZWiK Sp. z o.o. w Żarach

Wyświetlasz starą wersję tego wpisu, z 11 grudnia 2020 o 11:24:20. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją i aktualna wersja.

image_pdfimage_print

Zaproszenie do złożenia oferty

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Specyfikacja prognozowanych ilości

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Formularz asortymentowo- cenowy

ZAŁĄCZNIK nr 4 – Formularz OFERTA

Poprzednie wersje dokumentu:

Zmiany:

11 grudnia 2020 o 11:24:20Aktualna wersja
Treść
 Dodano: Wyjaśnienie treści Zaproszenia i zmiana treści Zaproszenia:
 Dodano: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Wyjasnienie- tresci-Zaproszenia-i-zmiana- tresci-Zaproszenia.pdf" >Wyjaśnienie treści Zaproszenia i zmiana treści Zaproszenia</a>
 Dodano: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/ZALACZNIK- NR-2-Specyfikacja- prognozowanych- ilosci-ZMODYFIKOWANY.pdf" >ZAŁĄCZNIK NR 2 - Specyfikacja prognozowanych ilości ZMODYFIKOWANY</a>
 Dodano: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/ZALACZNIK- NR-3-Formularz- asortymentowo- cenowy-ZMODYFIKOWANY.xlsx" >ZAŁĄCZNIK NR 3 - Formularz asortymentowo- cenowy ZMODYFIKOWANY</a>
 Dodano: &nbsp;
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Zaproszenie- do-zlozenia-oferty.pdf" >Zaproszenie do złożenia oferty</a>Bez zmian: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Zaproszenie- do-zlozenia-oferty.pdf" >Zaproszenie do złożenia oferty</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/ZALACZNIK- NR-1-Szczegolowy- Opis-Przedmiotu- Zamowienia.pdf" >ZAŁĄCZNIK NR 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia</a>Bez zmian: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/ZALACZNIK- NR-1-Szczegolowy- Opis-Przedmiotu- Zamowienia.pdf" >ZAŁĄCZNIK NR 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/ZALACZNIK- NR-2-Specyfikacja- prognozowanych- ilosci.pdf">ZAŁĄCZNIK NR 2 - Specyfikacja prognozowanych ilości</a>Bez zmian: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/ZALACZNIK- NR-2-Specyfikacja- prognozowanych- ilosci.pdf">ZAŁĄCZNIK NR 2 - Specyfikacja prognozowanych ilości</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/ZALACZNIK- NR-3-Formularz- asortymentowo- cenowy.xlsx">ZAŁĄCZNIK NR 3 - Formularz asortymentowo- cenowy</a>Bez zmian: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/ZALACZNIK- NR-3-Formularz- asortymentowo- cenowy.xlsx">ZAŁĄCZNIK NR 3 - Formularz asortymentowo- cenowy</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/ZALACZNIK- nr-4-Formularz-OFERTA.doc" >ZAŁĄCZNIK nr 4 - Formularz OFERTA</a>Bez zmian: <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/ZALACZNIK- nr-4-Formularz-OFERTA.doc" >ZAŁĄCZNIK nr 4 - Formularz OFERTA</a>

Uwaga: Mogą być dodane spacje do tekstu porównywanego w celu lepszego łamania linii.

Skip to content