Kompleksowa usługa w zakresie dostawy energii elektrycznej dla potrzeb ZWiK Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. – – znak sprawy 12/ZS/2021

Wyświetlasz starą wersję tego wpisu, z 17 listopada 2021 o 13:36:31. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją i aktualna wersja.

image_pdfimage_print

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 19.03.2021 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 19 03 2021): https://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2021/03/REGULAMIN-19-03-2021.pdf

!!!! Zmiana treści SIWZ (zmiana terminu składania ofert) !!!!!

Zmiana treści SIWZ

OGŁOSZENIE:

OGŁOSZENIE

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:

CZĘŚĆ I – IDW

CZĘŚĆ I IDW – załączniki nr 1 – 5

ZAŁĄCZNIK NR 6 – Zestawienie punktów poboru

Poprzednie wersje dokumentu:

Zmiany:

17 listopada 2021 o 13:36:31Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz <strong>Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 19.03.2021 r. </strong></p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz <strong>Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 19.03.2021 r. </strong></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14"><strong>Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 19 03 2021): <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/REGULAMIN- 19-03-2021.pdf" >https://bip.zwikzary.pl/ wp-content/uploads/2021/03/ REGULAMIN-19- 03-2021.pdf< /a></strong></p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14"><strong>Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 19 03 2021): <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/REGULAMIN- 19-03-2021.pdf" >https://bip.zwikzary.pl/ wp-content/uploads/2021/03/ REGULAMIN-19- 03-2021.pdf< /a></strong></p>
 Dodano: <p data-normal-size= "14">Informacja z otwarcia ofert:</p>
 Dodano: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/Informacja- z-otwarcia-ofert- 1.pdf">Informacja z otwarcia ofert</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14"><strong>!!!! Zmiana treści SIWZ (zmiana terminu składania ofert) !!!!!</strong></p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14"><strong>!!!! Zmiana treści SIWZ (zmiana terminu składania ofert) !!!!!</strong></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/Zmiana-tresci- SIWZ.pdf">Zmiana treści SIWZ</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/Zmiana-tresci- SIWZ.pdf">Zmiana treści SIWZ</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">OGŁOSZENIE:</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">OGŁOSZENIE:</p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/OGLOSZENIE- 1.pdf">OGŁOSZENIE</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/OGLOSZENIE- 1.pdf">OGŁOSZENIE</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:</p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/CZESC-I-IDW- 1.pdf">CZĘŚĆ I - IDW</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/CZESC-I-IDW- 1.pdf">CZĘŚĆ I - IDW</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/CZESC-I-IDW- zalaczniki-nr- 1-5.doc">CZĘŚĆ I IDW - załączniki nr 1 - 5</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/CZESC-I-IDW- zalaczniki-nr- 1-5.doc">CZĘŚĆ I IDW - załączniki nr 1 - 5</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/ZALACZNIK- NR-6-Zestawienie-punktow- poboru.pdf">ZAŁĄCZNIK NR 6 - Zestawienie punktów poboru</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 11/ZALACZNIK- NR-6-Zestawienie-punktow- poboru.pdf">ZAŁĄCZNIK NR 6 - Zestawienie punktów poboru</a></p>

Uwaga: Mogą być dodane spacje do tekstu porównywanego w celu lepszego łamania linii.

Skip to content