Dostawa nowego samochodu dostawczego typu furgon – znak sprawy 14/ZS/2020

Wyświetlasz starą wersję tego wpisu, z 2020-12-03 @ 11:42:46. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją i aktualna wersja.

image_pdfimage_print

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 24 09 2018) : http://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2017/04/REGULAMIN-24-09-2018-1.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) wraz z załącznikami:

CZĘŚĆ I – IDW

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz Oferty.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem.

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Informacja nt grupy kapitałowej.

CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ II – OPZ

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY:

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY

Poprzednie wersje dokumentu:

Zmiany:

2020-12-03 @ 11:42:46Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz <strong>Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r. </strong></p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz <strong>Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r. </strong></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14"><strong>Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 24 09 2018) : <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2017/ 04/REGULAMIN- 24-09-2018-1.pdf">http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2017/ 04/REGULAMIN- 24-09-2018-1.pdf< /a></strong></p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14"><strong>Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 24 09 2018) : <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2017/ 04/REGULAMIN- 24-09-2018-1.pdf">http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2017/ 04/REGULAMIN- 24-09-2018-1.pdf< /a></strong></p>
 Dodano: <p data-normal-size= "14">Informacja z otwarcia ofert:</p>
 Dodano: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Informacja- z-otwarcia-ofert.pdf">Informacja z otwarcia ofert</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:</p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Ogloszenie.pdf" >Ogłoszenie</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Ogloszenie.pdf" >Ogłoszenie</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) wraz z załącznikami:</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) wraz z załącznikami:</p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/CZESC-I-IDW.pdf">CZĘŚĆ I - IDW</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/CZESC-I-IDW.pdf">CZĘŚĆ I - IDW</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/ZALACZNIK- NR-1-Formularz- Oferty..docx" >ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz Oferty.</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/ZALACZNIK- NR-1-Formularz- Oferty..docx" >ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz Oferty.</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/ZALACZNIK- NR-2-Oswiadczenie- Wykonawcy..docx" >ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie Wykonawcy.</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/ZALACZNIK- NR-2-Oswiadczenie- Wykonawcy..docx" >ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie Wykonawcy.</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/ZALACZNIK- NR-3-Oswiadczenie- o-niezaleganiu- z-oplacaniem..docx" >ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem.</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/ZALACZNIK- NR-3-Oswiadczenie- o-niezaleganiu- z-oplacaniem..docx" >ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem.</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/ZALACZNIK- NR-4-Informacja-nt-grupy- kapitalowej..docx" >ZAŁĄCZNIK NR 4 - Informacja nt grupy kapitałowej.</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/ZALACZNIK- NR-4-Informacja-nt-grupy- kapitalowej..docx" >ZAŁĄCZNIK NR 4 - Informacja nt grupy kapitałowej.</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:</p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/CZESC-II- OPZ.pdf">CZĘŚĆ II - OPZ</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/CZESC-II- OPZ.pdf">CZĘŚĆ II - OPZ</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY:</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY:</p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/CZESC-III- PROJEKT-UMOWY.pdf">CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/CZESC-III- PROJEKT-UMOWY.pdf">CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY</a></p>
Skasowano: <p data-normal-size="14"></p> 
Bez zmian: <p data-normal-size="14"></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"></p>

Uwaga: Mogą być dodane spacje do tekstu porównywanego w celu lepszego łamania linii.

Skip to content