Deklaracja dostępności

Wyświetlasz starą wersję tego wpisu, z 27 października 2020 o 21:27:59. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją i aktualna wersja.

image_pdfimage_print

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna (w 99%) z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. – nasi redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie, a te publikowane starają się formatować pliki tak, by były one dostępne dla każdego.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Cykwas.
 • E-mail: zwikzary@zwikzary.pl
 • Telefon: 68 479 46 10 (11)

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu ZWiK Żary
 • Adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  Sp. z o.o. w Żarach
  ul. Bohaterów Getta 9-11
  68-200 Żary
 • E-mail: zwikzary@zwikzary.pl
 • Telefon: 68 479 46 10 (11)

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Siedziba Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta 11, 68-200 Żary
 • Do zakładu prowadzi jedno wejście od strony ul. Bohaterów Getta – schodek bez rampy dla osób niepełnosprawnych.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku brak windy. W przypadku konieczności kontaktu z pracownikami znajdującymi się na wyższych kondygnacjach istnieje możliwość zejścia pracownika na parter i obsługi interesanta. Biuro obsługi klienta znajduje się na parterze budynku.
 • Brak miejsc parkingowych wydzielonych dla osób niepełnosprawnych. Lokalizacja budynku umożliwia łatwe zaparkowanie w jego bezpośredniej bliskości wszystkim Klientom.
 • Wejście do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem jest dozwolone.
 • W budynku brak pętli indukcyjnej.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W Zakładzie brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej Spółki ZWiK można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Poprzednie wersje dokumentu:

Zmiany:

27 października 2020 o 21:27:59Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <h1 id="a11y-deklaracja">Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.</h1>Bez zmian: <h1 id="a11y-deklaracja">Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.</h1>
Skasowano: <p id="a11y-wstep" style="text-align: justify;"><span id="a11y-podmiot">Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej <a id="a11y-url" href="https:/ /www.zwikzary.pl/">Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.</a>.</p> Dodano: <p id="a11y-wstep" style="text-align: justify;"><span id="a11y-podmiot">Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej <a id="a11y-url" href="https:/ /bip.zwikzary.pl/">Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.</a>.</p>
Bez zmian: <ul style="text-align: justify;">Bez zmian: <ul style="text-align: justify;">
Bez zmian: <li>Data publikacji strony internetowej: <time id="a11y-data-publikacja" datetime="2016- 09-20">2017-06- 20</time></li>Bez zmian: <li>Data publikacji strony internetowej: <time id="a11y-data-publikacja" datetime="2016- 09-20">2017-06- 20</time></li>
Bez zmian: <li>Data ostatniej istotnej aktualizacji: <time id="a11y-data- aktualizacja" datetime="2020- 10-01">2020-10- 01</time></li>Bez zmian: <li>Data ostatniej istotnej aktualizacji: <time id="a11y-data- aktualizacja" datetime="2020- 10-01">2020-10- 01</time></li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <h2>Status pod względem zgodności z ustawą</h2>Bez zmian: <h2>Status pod względem zgodności z ustawą</h2>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;">Strona internetowa jest <strong id="a11y-status" >częściowo zgodna (w 99%)</strong> z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.</p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;">Strona internetowa jest <strong id="a11y-status" >częściowo zgodna (w 99%)</strong> z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.</p>
Bez zmian: <h3>Treści niedostępne</h3>Bez zmian: <h3>Treści niedostępne</h3>
Bez zmian: <ul style="text-align: justify;">Bez zmian: <ul style="text-align: justify;">
Bez zmian: <li>Pliki PDF, DOC itp. - nasi redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie, a te publikowane starają się formatować pliki tak, by były one dostępne dla każdego.</li>Bez zmian: <li>Pliki PDF, DOC itp. - nasi redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie, a te publikowane starają się formatować pliki tak, by były one dostępne dla każdego.</li>
Bez zmian: <li>Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.</li>Bez zmian: <li>Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.</li>
Bez zmian: <li>Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.</li>Bez zmian: <li>Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.</li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <h3>Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności</h3>Bez zmian: <h3>Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności</h3>
Bez zmian: <ul style="text-align: justify;">Bez zmian: <ul style="text-align: justify;">
Bez zmian: <li>Deklarację sporządzono dnia: <time id="a11y-data- sporzadzenie" datetime="2020- 10-20">2020-10- 20</time></li>Bez zmian: <li>Deklarację sporządzono dnia: <time id="a11y-data- sporzadzenie" datetime="2020- 10-20">2020-10- 20</time></li>
Bez zmian: <li>Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: <time id="a11y-data- deklaracja-przeglad" datetime="2020- 10-25">2020-10- 25</time></li>Bez zmian: <li>Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: <time id="a11y-data- deklaracja-przeglad" datetime="2020- 10-25">2020-10- 25</time></li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.Bez zmian: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Bez zmian: <h2 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2>Bez zmian: <h2 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2>
Bez zmian: <ul style="text-align: justify;">Bez zmian: <ul style="text-align: justify;">
Skasowano: <li>Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: <span id="a11y-osoba">Jolanta Cykwas</span>.</li> Dodano: <li>Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Cykwas.</li>
Bez zmian: <li>E-mail: <span id="a11y-email" >zwikzary@zwikzary.pl</span></li>Bez zmian: <li>E-mail: <span id="a11y-email" >zwikzary@zwikzary.pl</span></li>
Bez zmian: <li>Telefon: <span id="a11y-telefon">68 479 46 10 (11)</span></li>Bez zmian: <li>Telefon: <span id="a11y-telefon">68 479 46 10 (11)</span></li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <p id="a11y-procedura">Każdy ma prawo:</p>Bez zmian: <p id="a11y-procedura">Każdy ma prawo:</p>
Bez zmian: <ul style="text-align: justify;">Bez zmian: <ul style="text-align: justify;">
Bez zmian: <li>zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li>Bez zmian: <li>zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li>
Bez zmian: <li>zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li>Bez zmian: <li>zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li>
Bez zmian: <li>wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.</li>Bez zmian: <li>wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.</li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: Żądanie musi zawierać:Bez zmian: Żądanie musi zawierać:
Bez zmian: <ul style="text-align: justify;">Bez zmian: <ul style="text-align: justify;">
Bez zmian: <li>dane kontaktowe osoby zgłaszającej,</li>Bez zmian: <li>dane kontaktowe osoby zgłaszającej,</li>
Bez zmian: <li>wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,</li>Bez zmian: <li>wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,</li>
Bez zmian: <li>wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.</li>Bez zmian: <li>wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.</li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;">Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.</p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;">Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.</p>
Bez zmian: <h3>Skargi i odwołania</h3>Bez zmian: <h3>Skargi i odwołania</h3>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;">Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:</p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;">Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:</p>
Bez zmian: <ul style="text-align: justify;">Bez zmian: <ul style="text-align: justify;">
Bez zmian: <li>Organ nadzorujący: Prezes Zarządu ZWiK Żary</li>Bez zmian: <li>Organ nadzorujący: Prezes Zarządu ZWiK Żary</li>
Bez zmian: <li>Adres: Zakład Wodociągów i KanalizacjiBez zmian: <li>Adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Bez zmian: Sp. z o.o. w ŻarachBez zmian: Sp. z o.o. w Żarach
Bez zmian: ul. Bohaterów Getta 9-11Bez zmian: ul. Bohaterów Getta 9-11
Bez zmian: 68-200 Żary</li>Bez zmian: 68-200 Żary</li>
Bez zmian: <li>E-mail: zwikzary@zwikzary.pl</li>Bez zmian: <li>E-mail: zwikzary@zwikzary.pl</li>
Bez zmian: <li>Telefon: 68 479 46 10 (11)</li>Bez zmian: <li>Telefon: 68 479 46 10 (11)</li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;">Skargę można złożyć również do <a href="https:/ /www.rpo.gov.pl/ content/jak- zglosic-sie-do-rzecznika- praw-obywatelskich">Rzecznika Praw Obywatelskich</a>.</p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;">Skargę można złożyć również do <a href="https:/ /www.rpo.gov.pl/ content/jak- zglosic-sie-do-rzecznika- praw-obywatelskich">Rzecznika Praw Obywatelskich</a>.</p>
Bez zmian: <h2 id="a11y-architektura" >Dostępność architektoniczna</h2>Bez zmian: <h2 id="a11y-architektura" >Dostępność architektoniczna</h2>
Bez zmian: <ul style="text-align: justify;">Bez zmian: <ul style="text-align: justify;">
Bez zmian: <li>Siedziba Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta 11, 68-200 Żary</li>Bez zmian: <li>Siedziba Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta 11, 68-200 Żary</li>
Bez zmian: <li>Do zakładu prowadzi jedno wejście od strony ul. Bohaterów Getta - schodek bez rampy dla osób niepełnosprawnych.</li>Bez zmian: <li>Do zakładu prowadzi jedno wejście od strony ul. Bohaterów Getta - schodek bez rampy dla osób niepełnosprawnych.</li>
Bez zmian: <li>Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących.</li>Bez zmian: <li>Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących.</li>
Bez zmian: <li>W budynku brak windy. W przypadku konieczności kontaktu z pracownikami znajdującymi się na wyższych kondygnacjach istnieje możliwość zejścia pracownika na parter i obsługi interesanta. Biuro obsługi klienta znajduje się na parterze budynku.</li>Bez zmian: <li>W budynku brak windy. W przypadku konieczności kontaktu z pracownikami znajdującymi się na wyższych kondygnacjach istnieje możliwość zejścia pracownika na parter i obsługi interesanta. Biuro obsługi klienta znajduje się na parterze budynku.</li>
Bez zmian: <li>Brak miejsc parkingowych wydzielonych dla osób niepełnosprawnych. Lokalizacja budynku umożliwia łatwe zaparkowanie w jego bezpośredniej bliskości wszystkim Klientom.</li>Bez zmian: <li>Brak miejsc parkingowych wydzielonych dla osób niepełnosprawnych. Lokalizacja budynku umożliwia łatwe zaparkowanie w jego bezpośredniej bliskości wszystkim Klientom.</li>
Bez zmian: <li>Wejście do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem jest dozwolone.</li>Bez zmian: <li>Wejście do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem jest dozwolone.</li>
Bez zmian: <li>W budynku brak pętli indukcyjnej.</li>Bez zmian: <li>W budynku brak pętli indukcyjnej.</li>
Bez zmian: <li>W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.</li>Bez zmian: <li>W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.</li>
Bez zmian: <li>W Zakładzie brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.</li>Bez zmian: <li>W Zakładzie brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.</li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <h2>Informacje dodatkowe</h2>Bez zmian: <h2>Informacje dodatkowe</h2>
 Dodano: <h3>Dostęp alternatywny</h3>
 Dodano: Osoba na wózku inwalidzkim może, poprzez kontakt telefoniczny, e-mail, poprzez stronę www, e-bok, umówić osobistą wizytę w BOK. Przy wsparciu pracownika - asystenta istnieje możliwość wjazdu do budynku na poziom parteru, na którym znajduje się BOK, w którym można załatwić wszystkie sprawy dotyczące obsługi odbiorców. Pracownicy BOK oraz wyznaczeni na asystentów są przeszkoleni w zakresie umiejętności obsługi osób ze szczególnymi potrzebami jak i wiedzy w jaki sposób można pomóc takim osobom w załatwieniu danej sprawy.
Bez zmian: <h3>Ułatwienia</h3>Bez zmian: <h3>Ułatwienia</h3>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;">Na stronie internetowej Spółki ZWiK można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.</p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;">Na stronie internetowej Spółki ZWiK można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.</p>
 Dodano: &nbsp;
 Dodano: <h2><strong>ZAŁĄCZNIKI: </strong></h2>
 Dodano: <ol>
 Dodano: <li>Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (stan na dzień 01.01.2021r.): <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Raport-w- formie-dostepnej..pdf">Raport w formie dostępnej.</a></li>
 Dodano: </ol>
 Dodano: &nbsp;

Uwaga: Mogą być dodane spacje do tekstu porównywanego w celu lepszego łamania linii.

Skip to content