Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pienińskiej w Żarach – znak sprawy 8/ZS/2019

Wyświetlasz starą wersję tego wpisu, z 2019-10-23 @ 14:32:15. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją i aktualna wersja.

image_pdfimage_print

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 24 09 2018) : http://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2017/04/REGULAMIN-24-09-2018-1.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

OGŁOSZENIE

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:

CZĘŚĆ I – IDW

CZĘŚĆ I IDW – załączniki

CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), na który składają się:

1. Dokumentacja projektowa

Projekt Budowlany

OPIS TECHNICZNY_P.B_Pienińska

.profil kan.san.-Model

Profil kanalizacji tłocznej ul.Pienińska

S_01_PZT_PIENIŃSKA-WYDRUK

S_5 – przykład studnia typowa

Schemat Przepompowni

Studnia rozprężna ROMOLD DN 625

Wytyczne techniczne do projektowania

ZAŁĄCZNIK NR 1 – INFORMACJA BIOZ

ZESTAWIENIE STUDNI_PIENIŃSKA

Organizacja ruchu

Projekt

Zatwierdzenie projektu

2018_018

2018_019

Projekt elektryczny

OPIS TECHNICZNY_P.B_Pienińska_przyłącze_elektryczne_

E_01_PZT_PIENIŃSKA_przył.elektr.

SCHEMAT ZASILANIA PRZEPOMPOWNI

ZAŁĄCZNIK NR 1 – INFORMACJA BIOZ

2. Przedmiar robót:

Przedmiar robót

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:

STWiORB

CZĘŚĆ III – Projekt umowy

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY

Poprzednie wersje dokumentu:

Zmiany:

2019-10-23 @ 14:32:15Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz <strong>Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r. </strong></p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz <strong>Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r. </strong></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14"><strong>Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 24 09 2018) : <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2017/ 04/REGULAMIN- 24-09-2018-1.pdf">http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2017/ 04/REGULAMIN- 24-09-2018-1.pdf< /a></strong></p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14"><strong>Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 24 09 2018) : <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2017/ 04/REGULAMIN- 24-09-2018-1.pdf">http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2017/ 04/REGULAMIN- 24-09-2018-1.pdf< /a></strong></p>
 Dodano: <p data-normal-size= "14">Informacja z otwarcia ofert:</p>
 Dodano: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/Informacja- z-otwarcia-ofert.pdf">Informacja z otwarcia ofert</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:</p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/OGŁOSZENIE.pdf" >OGŁOSZENIE</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/OGŁOSZENIE.pdf" >OGŁOSZENIE</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:</p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/CZĘŚĆ- I-IDW.pdf">CZĘŚĆ I - IDW</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/CZĘŚĆ- I-IDW.pdf">CZĘŚĆ I - IDW</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/CZĘŚĆ- I-IDW-załączniki.doc">CZĘŚĆ I IDW - załączniki</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/CZĘŚĆ- I-IDW-załączniki.doc">CZĘŚĆ I IDW - załączniki</a></p>
Bez zmian: CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), na który składają się:Bez zmian: CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), na który składają się:
Bez zmian: 1. Dokumentacja projektowaBez zmian: 1. Dokumentacja projektowa
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">Projekt Budowlany</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">Projekt Budowlany</p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/OPIS-TECHNICZNY_ P.B_Pienińska..pdf">OPIS TECHNICZNY_P.B_ Pienińska</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/OPIS-TECHNICZNY_ P.B_Pienińska..pdf">OPIS TECHNICZNY_P.B_ Pienińska</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/OPIS-TECHNICZNY_ P.B_Pienińska..pdf">.</a><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/profil-kan.san_ .-Model.pdf">profil kan.san.-Model</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/OPIS-TECHNICZNY_ P.B_Pienińska..pdf">.</a><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/profil-kan.san_ .-Model.pdf">profil kan.san.-Model</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/Profil-kanalizacji- tłocznej-ul.Pienińska.pdf">Profil kanalizacji tłocznej ul.Pienińska</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/Profil-kanalizacji- tłocznej-ul.Pienińska.pdf">Profil kanalizacji tłocznej ul.Pienińska</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/S_01_PZT_ PIENIŃSKA-WYDRUK.pdf">S_ 01_PZT_PIENIŃSKA- WYDRUK</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/S_01_PZT_ PIENIŃSKA-WYDRUK.pdf">S_ 01_PZT_PIENIŃSKA- WYDRUK</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/S_5-przykład- studnia-typowa.pdf">S_5 - przykład studnia typowa</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/S_5-przykład- studnia-typowa.pdf">S_5 - przykład studnia typowa</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/Schemat-Przepompowni.pdf">Schemat Przepompowni</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/Schemat-Przepompowni.pdf">Schemat Przepompowni</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/Studnia-rozprezna- ROMOLD-DN-625.pdf">Studnia rozprężna ROMOLD DN 625</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/Studnia-rozprezna- ROMOLD-DN-625.pdf">Studnia rozprężna ROMOLD DN 625</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/Wytyczne- techniczne-do- projektowania.pdf">Wytyczne techniczne do projektowania</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/Wytyczne- techniczne-do- projektowania.pdf">Wytyczne techniczne do projektowania</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/ZAŁĄCZNIK- NR-1-INFORMACJA-BIOZ-1.pdf" >ZAŁĄCZNIK NR 1 - INFORMACJA BIOZ</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/ZAŁĄCZNIK- NR-1-INFORMACJA-BIOZ-1.pdf" >ZAŁĄCZNIK NR 1 - INFORMACJA BIOZ</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/ZESTAWIENIE- STUDNI_PIENIŃSKA.pdf" >ZESTAWIENIE STUDNI_PIENIŃSKA</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/ZESTAWIENIE- STUDNI_PIENIŃSKA.pdf" >ZESTAWIENIE STUDNI_PIENIŃSKA</a></p>
 Dodano: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/Opinia-geotechniczna.pdf">Opinia geotechniczna</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">Organizacja ruchu</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">Organizacja ruchu</p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/Projekt.pdf" >Projekt</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/Projekt.pdf" >Projekt</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/Zatwierdzenie- projektu.pdf" >Zatwierdzenie projektu</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/Zatwierdzenie- projektu.pdf" >Zatwierdzenie projektu</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/2018_018.pdf" >2018_018</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/2018_018.pdf" >2018_018</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/2018_019.pdf" >2018_019</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/2018_019.pdf" >2018_019</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">Projekt elektryczny</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">Projekt elektryczny</p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/OPIS-TECHNICZNY_ P.B_Pienińska_ przyłącze_ elektryczne_.pdf">OPIS TECHNICZNY_P.B_ Pienińska_przyłącze_ elektryczne_</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/OPIS-TECHNICZNY_ P.B_Pienińska_ przyłącze_ elektryczne_.pdf">OPIS TECHNICZNY_P.B_ Pienińska_przyłącze_ elektryczne_</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/E_01_PZT_ PIENIŃSKA_przył.elektr..pdf" >E_01_PZT_PIENIŃSKA_ przył.elektr.</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/E_01_PZT_ PIENIŃSKA_przył.elektr..pdf" >E_01_PZT_PIENIŃSKA_ przył.elektr.</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/SCHEMAT-ZASILANIA- PRZEPOMPOWNI.pdf">SCHEMAT ZASILANIA PRZEPOMPOWNI</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/SCHEMAT-ZASILANIA- PRZEPOMPOWNI.pdf">SCHEMAT ZASILANIA PRZEPOMPOWNI</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/ZAŁĄCZNIK- NR-1-INFORMACJA-BIOZ-2.pdf" >ZAŁĄCZNIK NR 1 - INFORMACJA BIOZ</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/ZAŁĄCZNIK- NR-1-INFORMACJA-BIOZ-2.pdf" >ZAŁĄCZNIK NR 1 - INFORMACJA BIOZ</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14">2. Przedmiar robót:</p>Bez zmian: <p data-normal-size="14">2. Przedmiar robót:</p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/Przedmiar- robót.pdf">Przedmiar robót</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/Przedmiar- robót.pdf">Przedmiar robót</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14">3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:</p>Bez zmian: <p data-normal-size="14">3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:</p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/STWiORB.pdf" >STWiORB</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/STWiORB.pdf" >STWiORB</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ III – Projekt umowy</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ III – Projekt umowy</p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/CZĘŚĆ- III-PROJEKT-UMOWY.pdf">CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2019/ 10/CZĘŚĆ- III-PROJEKT-UMOWY.pdf">CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY</a></p>

Uwaga: Mogą być dodane spacje do tekstu porównywanego w celu lepszego łamania linii.

Skip to content