Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych – znak sprawy 22/ZS/2018

Wyświetlasz starą wersję tego wpisu, z 2018-12-06 @ 11:22:07. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją i aktualna wersja.

image_pdfimage_print

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 24 09 2018) : http://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2017/04/REGULAMIN-24-09-2018-1.pdf

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia na którą składają się:

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

CZĘŚĆ I – IDW

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz Oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie braku podstaw wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie o niezaleganiu a opłacaniem

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Informacja nt grupy kapitałowej

CZĘŚĆ II – Projekt umowy

CZĘŚĆ II – PROJEKT UMOWY

Poprzednie wersje dokumentu:

Zmiany:

2018-12-06 @ 11:22:07Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz <strong>Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r. </strong></p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz <strong>Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r. </strong></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14"><strong>Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 24 09 2018) : <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2017/ 04/REGULAMIN- 24-09-2018-1.pdf">http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2017/ 04/REGULAMIN- 24-09-2018-1.pdf< /a></strong></p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14"><strong>Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 24 09 2018) : <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2017/ 04/REGULAMIN- 24-09-2018-1.pdf">http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2017/ 04/REGULAMIN- 24-09-2018-1.pdf< /a></strong></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia na którą składają się:</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia na którą składają się:</p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:</p>
Skasowano: <p data-normal-size="14"><a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Informacja- z-otwarcia-ofert- 3.pdf">Informacja z otwarcia ofert</a></p> Dodano: <p data-normal-size="14"> <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Informacja- z-otwarcia-ofert- 4.pdf">Informacja z otwarcia ofert</a></p>
Skasowano: <p data-normal-size="14"><a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/OGŁOSZENIE- O-ZAMÓWIENIU- 2.pdf">OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU</a></p> 
 Dodano: <p data-normal-size="14"><a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Ogłoszenie- o-zamówieniu- 1.pdf">Ogłoszenie o zamówieniu</a></p>
Bez zmian: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/CZĘŚĆ- I-IDW-2.pdf">CZĘŚĆ I - IDW</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/CZĘŚĆ- I-IDW-2.pdf">CZĘŚĆ I - IDW</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/ZAŁĄCZNIK- NR-1-Formularz- Oferty.docx" >ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz Oferty</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/ZAŁĄCZNIK- NR-1-Formularz- Oferty.docx" >ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz Oferty</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/ZAŁĄCZNIK- NR-2-Oświadczenie-braku- podstaw-wykluczenia.docx" >ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie braku podstaw wykluczenia</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/ZAŁĄCZNIK- NR-2-Oświadczenie-braku- podstaw-wykluczenia.docx" >ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie braku podstaw wykluczenia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/ZAŁĄCZNIK- NR-3-Oświadczenie- o-niezaleganiu- a-opłacaniem.docx" >ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie o niezaleganiu a opłacaniem</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/ZAŁĄCZNIK- NR-3-Oświadczenie- o-niezaleganiu- a-opłacaniem.docx" >ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie o niezaleganiu a opłacaniem</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/ZAŁĄCZNIK- NR-4-Informacja-nt-grupy- kapitalowej.docx" >ZAŁĄCZNIK NR 4 - Informacja nt grupy kapitałowej</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/ZAŁĄCZNIK- NR-4-Informacja-nt-grupy- kapitalowej.docx" >ZAŁĄCZNIK NR 4 - Informacja nt grupy kapitałowej</a>
Bez zmian: CZĘŚĆ II – Projekt umowyBez zmian: CZĘŚĆ II – Projekt umowy
Bez zmian: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/CZĘŚĆ- II-PROJEKT-UMOWY.pdf">CZĘŚĆ II - PROJEKT UMOWY</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/CZĘŚĆ- II-PROJEKT-UMOWY.pdf">CZĘŚĆ II - PROJEKT UMOWY</a>

Uwaga: Mogą być dodane spacje do tekstu porównywanego w celu lepszego łamania linii.

Skip to content