Wzmocnienie skarpy przy zbiornikach wody pitnej na terenie SUW-3 w Żarach – postępowanie nr 2

Wyświetlasz starą wersję tego wpisu, z 2022-09-28 @ 10:07:44. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją i aktualna wersja.

image_pdfimage_print

Zaproszenie do złożenia oferty:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do OPZ – PROJEKT BUDOWLANY

Załącznik nr 2 do OPZ – PROJEKT TECHNICZNY

Wyjaśnienia Projektanta do Projektu Technicznego:

Wyjaśnienia Projektanta do OPZ – zał. 2- PT

Załącznik nr 3 do OPZ – Przedmiar robót

Załącznik nr 4 do OPZ

Załącznik nr 5 do OPZ _wzór wniosku materiałowego

Formularz Oferta:

Załącznik nr 2 – Formularz OFERTA

Oświadczenie Wykonawcy:

Załącznik nr 3 – oświadczenie dot. braku wykluczeń – agresja na Ukrainę

Projekt umowy:

Załącznik nr 4 – Projekt Umowy

Poprzednie wersje dokumentu:

Zmiany:

Nie ma różnic pomiędzy 2022-09-28 @ 10:07:44 wersją, a wersją aktualną. (Możliwe, że tylko metadane zostały zmienione.)

Skip to content