Wykonanie otworu wiertniczego – studnia nr 13b ujęcie wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w miejscowości Żary – znak sprawy 3/ZS/2022

Wyświetlasz starą wersję tego wpisu, z 2022-07-04 @ 12:50:29. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją i aktualna wersja.

image_pdfimage_print

Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 19.03.2021 r.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 19 03 2021): https://bip.zwikzary.pl/wp-content/uploads/2021/03/REGULAMIN-19-03-2021.pdf 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

OGŁOSZENIE

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:

CZĘŚĆ I – IDW

CZĘŚĆ I IDW – załączniki

CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ II – OPZ

Projekt robót geologicznych_studnia 13b

Przedmiar

CZĘŚĆ III – Projekt umowy:

CZĘŚĆ III – PROJEKT UMOWY

Poprzednie wersje dokumentu:

Zmiany:

2022-07-04 @ 12:50:29Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz <strong>Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 19.03.2021 r. </strong></p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">Niniejsze postępowanie realizowane jest na zasadach podanych w SIWZ oraz <strong>Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach – Załącznik do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 19.03.2021 r. </strong></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14"><strong>Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 19 03 2021): <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/REGULAMIN- 19-03-2021.pdf" >https://bip.zwikzary.pl/ wp-content/uploads/2021/03/ REGULAMIN-19- 03-2021.pdf< /a> </strong></p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14"><strong>Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zwikzary.pl (zakładka – Przetargi — Regulamin udzielania zamówień — REGULAMIN 19 03 2021): <a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/REGULAMIN- 19-03-2021.pdf" >https://bip.zwikzary.pl/ wp-content/uploads/2021/03/ REGULAMIN-19- 03-2021.pdf< /a> </strong></p>
 Dodano: <p data-normal-size= "14">Informacja z otwarcia ofert:</p>
 Dodano: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/Informacja- z-otwarcia-ofert- 1.pdf">Informacja z otwarcia ofert</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:</p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/OGLOSZENIE.pdf" >OGŁOSZENIE</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/OGLOSZENIE.pdf" >OGŁOSZENIE</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:</p>
Skasowano: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/CZESC-I-IDW.pdf">CZĘŚĆ I - IDW</a></p> Dodano: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/CZESC-I-IDW- 1.pdf">CZĘŚĆ I - IDW</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/CZESC-I-IDW- zalaczniki.doc">CZĘŚĆ I IDW - załączniki</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/CZESC-I-IDW- zalaczniki.doc">CZĘŚĆ I IDW - załączniki</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia:</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ II – Opis przedmiotu zamówienia:</p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/CZESC-II- OPZ.pdf">CZĘŚĆ II - OPZ</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/CZESC-II- OPZ.pdf">CZĘŚĆ II - OPZ</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/Projekt-robot- geologicznych_ studnia-13b.pdf">Projekt robót geologicznych_studnia 13b</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/Projekt-robot- geologicznych_ studnia-13b.pdf">Projekt robót geologicznych_studnia 13b</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/Przedmiar.pdf">P</a><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/Przedmiar.pdf" >rzedmiar</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/Przedmiar.pdf">P</a><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/Przedmiar.pdf" >rzedmiar</a></p>
Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ III – Projekt umowy:</p>Bez zmian: <p data-normal-size= "14">CZĘŚĆ III – Projekt umowy:</p>
Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/CZESC-III- PROJEKT-UMOWY.pdf">CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY</a></p>Bez zmian: <p data-normal-size="14"><a href="https:/ /bip.zwikzary.pl/wp-content/ uploads/2022/ 07/CZESC-III- PROJEKT-UMOWY.pdf">CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY</a></p>

Uwaga: Mogą być dodane spacje do tekstu porównywanego w celu lepszego łamania linii.

Skip to content