Wyjaśnienia treści Zaproszenia do złożenia oferty

Wyjaśnienia treści zaproszenia do złożenia oferty