1

Roboty polegające na odbudowie nawierzchni drogowych po wykopach związanych z budową, remontami oraz usuwaniem awarii infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze działania ZWiK Sp. z o.o.

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 – Formularz OFERTA

Załącznik nr 2 – Projekt umowy